PET ELEMENATA I TRI DOSHE

Zemlja, Voda, Vatra, Vjetar i Eter čine Pet Velikih Elemenata (Panchamahabhutas) čija je zastupljenost,  kvaliteta i interakcija sadržana u svemu. Od njih je sačinjeno sve

Read More »

Zdravlje kroz ayurvedu

Mi smo društvo koje je naviknuto na stimulanse, pa kada oni nestanu, okrećemo se novim zamjenskim sredstvima. Stimulacija otupljuje osjećaje, otupljivanje osjećaja otupljuje čovječnost. To

Read More »

Agni – vatra probave

U Ayurvedi, koncept Agni, ili probavne vatre je ključni faktor u razumijevanju naše fiziologije. Ayurveda ima tri doshe ili temeljne energije: vata, pitta, kapha. Neki

Read More »