Opis

NAPREDNE TEHNIKE RADA SA SKALARNIM TALASIMA – SEMINAR AURA READING
Jedinstven seminar međunarodne škole Scalar waves – Skalarni talasi održaće se za (produženi) vikend 8-9-10.11.2019. Ne propustite ovu jedinstvenu priliku da naučite napredne tehnike energoterapija. Grupni seminar Aura Reading se odvija dva puta godišnje.
Međunarodna škola Skalarni Talasi/Scalar Waves osnovana je u V.Britaniji 2014 godine, i već 5 godina uspešno održava seminare, izlete, predavanja i savetovanja. Sedište škole je u Beogradu.
Sa ponosom možemo reći da su polaznici naše škole sa svih kontinenata!
Petostepena edukacija škole Skalarni Talasi omogućava polaznicima temeljno i iskustveno provereno znanje iz oblasti energetskog rada kako na sebi tako i drugima.
Većina polaznika naše škole ocenjuje I nivo seminara kao napredne tehnike Aura Reading-a kao seminar koji im je doslovce i bukvalno promenio život, ili bar “pogled na život”.

PROGRAM SEMINARA
ljudska energija oličena u tzv Auri ima podjednako svoju svetlosno-energetsku prirodu ali i informacionu – što je osnovna i polazna “tačka” ovog seminara. Na osnovu te činjenice, kroz predan rad, razvili smo napredne tehnike koje se baziraju na “čitanju” informacija koje su kodirane u ljudskoj energetskoj strukturi. Te informacije koje nazivamo još i kodovima, zapisima, energetskim tragovima i slično, u terapijske i razvojne svrhe nam omogućvaju uvid u dublje uzroke i istine pre svega vezanih za nastale blokade. Takodje nam omogućavaju informacije koje dolaze iz “prostora” prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.
Seminar Napredne tehnike energoterapija skalarnim talasima obradjuje i dodatne tehnike koje su neophodne za dublje razumevanje stvarnosti samoga sebe i ljudi sa kojima radimo. Aura Reading je jedna od tih tehnika.

USLOV POHAĐANJA SEMINARA
Uslov za pohađanje Naprednih tehnika energetskog rada je predhodno završen seminar nivoa I – Energetski rad na sebi.

ORGANIZACIJA SEMINARA
Seminar se održava u manjim grupama – broj učesnika ograničen.
Edukator seminara: Manja Stefanović
Organizacija seminara: Mira Martinović

KONTAKT
www.skalarnitalasi.org
0652074553
+381646659419
miramilenkovic@yahoo.com

Skalarni Talasi podižu vibraciju nase svesti, šire naše aurično/fizičko, psihičko i duhovno/polje, što smo i dokazali putem AI systema i PIP kamere.

Za sve učesnike seminara organizujemo povremena druženja u cilju razmene iskustava i podrške u radu.
Svaki polaznik dobija autorizovane skripte i sertifikat škole.