Opis

Ovo je uvodna radionica koja je istovremeno i prostor za zainteresovane učesnike da se bolje upoznaju sa tehnikama rada i konceptom programa radionica za Razvoj i radost koji počinje 15. decembra.
Radionica traje 3 sata i besplatna je.

Više informacija o ovoj uvodnoj radionici i samom programu za Razvoj i radost na:
Email: jelena@razvojiradost.rs
Tel. +381 63 241 499

O samom ciklusu radionica i programu u nastavku teksta:
Ciklus radionica za razvoj i radost
15. decembra započinjemo novi ciklus Radionica za razvoj i radost. Na radionicama otvaramo prostor za ranjivost kao i za našu snagu, tragamo za našom sopstvenom istinom i autentičnošću. Ovaj rad namenjen je svima koji su zainteresovani za dubok lični rad i one koji žele da tragaju za osećanjima, senzacijama, slikama, uverenjima koja nas drže zarobljene u prošlosti u sopstvenim odbranama i sprečavaju nas da sada i ovde spoznamo sopstvenu snagu, sjaj i suštinu.
Grupa je zatvorenog tipa a učesnici prolaze kroz ciklus od 7 jednodnevnih radionica koje se održavaju jednom mesečno u kombinaciji sa jednom individualnom Somatic Experience sesijom u toku meseca.

U radu koristimo somatic experience tehnike, dinamičke meditacije, rad sa telom i pokretom, tehnike disanja i kreativne načine izražavanja.
Radionice vode:
Jelena Marković, osnivačica Centra za razvoj i radost. U radu kombinuje Somatic Experience tehnike, dinamičke meditacije, rad sa disanjem, porodične konstelacije. Obrazovanje za primenu Somatic Experiencing terapijske tehnike je stekla u Italiji i članica je European Somatic Experiencing Association. Deo je asistentskog tima u okviru programa edukacije za Somatic Experiencing & Trauma Healing u Hrvatskoj. Znanja i veštine za primenu holističkog savetovanja stekla je u Italiji u okviru Working with People programa. Studije psihologije je završila na Filozofskom fakultetu u Beogradu, kao i master u oblasti obrazovnih politika. Inspiraciju za rad sa ljudima nalazi u uverenju da nas otkrivanje sopstvene istine, prihvatanje i autentičnost, vode ka otkrivanju naše snage i jedinstvenosti. Kroz dugogodišnje iskustvo rada na sebi i sa drugima, Jelena je uvidela da je zaboravljeni jezik tela putokaz ka svesnosti i prisutnosti i novim uvidima o nama samima i svetu koji nas okružuje.
Marijana Todorović je saradnica na programima Centra za razvoj i radost, kao i u organizaciji različitih gostujućih programa. Od ranih dana bavila se telom i pokretom kroz ples i borilačke sportove, gde je prvi put došla u kontakt sa meditacijom i telom kao instrumentom preko kojeg izražavamo emocije i nosimo se sa životom. U toku svoje profesionalne karijere u oblasti ljudskih prava i obrazovanja gde je radila na edukaciji različitih profesionalaca koji rade sa ljudima i decom, Marijana je potvrdila svoje uverenje da je najbolji doprinos svetu rad na sebi, pa se na svom ličnom i profesionalnom putu okrenula intenzivnom radu na sebi kroz različite oblike edukacija i programa u Srbiji i svetu. Učestvovala je na programu Put ljubavi i deo je tima u Srbiji, a na edukaciji je za Ošovu terapijsku tehniku disanja (Osho Diamond Breathing Training), kao i na edukaciji za Porodične konstelacije.

Prijave i informacije na:
Email: jelena@razvojiradost.rs
Tel. +381 63 241 499
Radionice se održavaju jednom mesečno u trajanju od 10 – 18 sati.
• 15. decembar 2019 – Između prošlosti i budućnosti
• 19. januar 2020 – Poverenje
• 16. februar 2020 – Snaga i istina
• 8. mart 2020 – Odnos sa sobom i drugima
• 12. april 2020 – Saosećanje i opraštanje
• 10. maj 2020 – Intuicija i kreativnost
• 24. maj 2020 – Radost i razvoj

Individualne SE sesije se zakazuju jednom mesečno.