Opis

Šta je numerologija i šta ćemo učiti tokom edukacije?

Numerologija je drevna nauka koja nam pomaže da bolje razumemo zakonitosti našeg života i zbivanja u svetu oko nas i možemo da je koristimo kao sredstvo za spoznaju kruga naših životnih tema, problema, odnosno kruga zadataka i učenja koje smo odlučili da živimo i razumemo tokom ovog života. Numerologija nam takođe pomaže da u svakodnevnom životu razumemo povezanost naših postupaka ili da razumemo ponašanje i postupke drugih ljudi.

Obuka iz numerologije, koja je pred nama je veoma duboka i sveobuhvatna i rezultat je velikog terapijskog iskustva i znanja predavača.

Edukacija se sastoji iz 4 modula, koje nije moguće preskakati, pošto se znanja nadovezuju na prethodno obrađene teme i namenjena je svima, bez obzira na prethodno znanje ili profesiju, koji žele da kroz učenje o brojevima saznaju više o sebi i svetu u kojem žive, kao i da razumeju zakonitostima zbivanja Univerzuma u kojem živimo.

Tokom obuke polaznici će dobiti sveobuhvatan prikaz i znanje iz numerologije, koji se temelje na obradi životnih priča nekoliko stotina klijenata tokom prakse regresoterapije po Patriku Balintu.

Sadržaj modula edukacije:

Modul1:
OSNOVA NUMEROLOGIJE

Na ovom modulu će se učiti osnova nauke o brojevima i tumačenje datuma rođenja.
Polaznici će naučiti kako iz datuma rođenja mogu “pročitati” osnovnu numerološku životnu priču, a zatim i ući u dubinu znanja o čitanju i značenju ostalih brojeva koji se nalaze svuda oko nas.

Modul2:

NUMEROLOGIJA ODNOSA I NUMEROLOGIJA DECE

Pokazaćemo vam kako se može očitati partnerska životna priča i kako može da se pomogne roditeljima da kroz numerologiju i numerološku analizu sagledaju život deteta.

Modul3:

CIKLUSI U NUMEROLOGIJI

Na ovom modulu će se obrađivati teme sinhroniciteta, kao i teme razdoblja i decenije u numerološkoj analizi.
Pokazaćemo da svaka osoba prolazi kroz životne faze koje se mogu pročitati iz datuma rođenja, koje su to faze, koje su njene karakteristike i koje pouke možemo da ponesemo iz pojedinih faza ciklusa.

Modul4:

NUMEROLOGIJA RODA

Rod je izvor znanja za naš život i naš rast u životu.
na poslednjem modulu polaznici će naučiti kako iz datuma rođenja naših predaka da sastave numerološku analizu i priču roda.

Predavač: Patrik Balint, regresoterapeut i osnivač novih terapijskih tehnika i pravaca. Tokom svoje dvadesetogodišnje terapijske prakse, stiče neizmerno veliko i bogato terapijsko iskustvo i znanje koje oblikuje u nove tehnike i pristupe terapijskog rada. Njegova predavanja i znanja koja prenosi karakteriše izuzetna dubina i prirodnost.

Cena pojedinačnog vikend modula je 150e.

Nakon završene kompletne edukacije dobija se sertifikat i znanje koje može dalje da se koristi u savetodavnom radu sa ljudima ili za lične potrebe.

prijave na mail: milanovicdanijela7@gmail.com
ili na tel: 062 309 096, 062242381