Opis

ACCESS FOUNDATION / TEMELJNI TEČAJ

DATUM: 27-30 ožujak/mart 2020
MJESTO: Opatija, Matulji, Croatia

HRVATSKI
**************
Temeljni tečaj dizajniran je kako bi vas osnažio da promijenite bilo što i sve ono što biste u svom životu htjeli promijeniti. Dobit ćete kutiju punu alata koji će vam omogućiti da razbijete temelje ograničenja iz kojih tako često funkcioniramo te da izgradite nove temelje, one beskrajnih mogućnosti, tako da možete početi stvarati život koji uistinu želite.

Sve se može promijeniti. Sve je moguće. Pitanje je hoćete li to izabrati?

Što vi želite? Što biste htjeli da je drugačije? Želite li više radosti? Više zabave? Više lakoće? Biste li se ujutro htjeli probuditi s osjećajem zahvalnosti… sretni što ste na planetu?

Što god je to za vas, to JE moguće. Tisuće ljudi diljem svijeta stvorili su živote kakve žele koristeći jednostavne i pragmatične alate Access Consciousnessa® koje ćemo vam predstaviti na Temeljnom tečaju.

Trajanje: 4 dana
Preduvjeti: Access Bars®
Cijena:
– 1.100 eur (Hrvatska, Slovenia, Srbija, Bosna…)
– 1.400 eur (Austria, Njemačka…);
– ako ponavljate tečaj unutar 12 mjeseci plaćate pola cijene

Voditelji: SNJEŽANA GOTTSTEIN & LARS BEK
Access Consciousness® Certified Facilitator

Tel: +385 91 200 8959
Email: snjezana.gott@gmail.com
Email: larsbek@live.dk
web: www.snjezanagottstein.com

ENGLISH
**************
The Foundation class is designed to empower you to change anything and everything you’d like to change in your life. You will be given a whole toolbox of tools that will allow you to break apart the foundation of limitation that we so often function from and build a new foundation, one of limitless possibilities so that you can begin to create the life you truly desire.

Everything can change. Anything is possible. The question is, will you choose it?

What do you desire? What would you like to be different? Would you like more joy? More fun? More ease? Would you like to wake up in the morning with a sense of gratitude… happy to be on the planet?

Whatever it is for you, it IS possible. Thousands of people around the world have created the life they desire by using the simple and pragmatic tools of Access Consciousness® that you will be introduced to in the Foundation class.

The greatest potency is the ability to change and transform anything & everything.

Duration: 4 days
Prerequisite: Access Bars®
Price:
– 1.100 eur (Croatia, Slovenia, Serbia…)
– 1.400 eur (Germany, Austria…)