Opis

Serija predavanja i praktičnih vježbi na temu čakri.
Šta su čakre? Šta su energetksi kanali? Kako povećati i izbalansirati sopstvenu energiju? Koje vježbe možemo da radimo u te svrhe?
Obično se čakre obavijaju nekom vrstom misticizma. Na ovim predavanjima ćemo sasvim pragmatično da pridjemu sistemu čakri, da objasnimo osnovne pojmove i da prodjemo kroz objašnjenje svake čakru pojedinačno.
Od ovog kursa ćete dobiti bolji uvid u pojam “energija”. Dobićete praktične vježbe koje možete da primjenjujete bilo svakodnevno bilo kad vam bude trebalo. Dobićete i mnoga objašnjenja i pojašnjenja onoga što se vjekovima čuvalo u tajnosti. Radićemo i čakra test da provjerite u kakvom ste stanju (dis)balansa.
Susreti su svakog četvrtka od 31.okt do 28.nov u 20h30 – Yoga studio na Draču.
Prijavite se 🙂