Opis

U ThetaHealing® tehnici osnovni alat je tehnika „kopanja“. Ovom tehnikom mi otkrivamo skrivene i duboke podsvesne misli koje nas blokiraju, i dalje ih čistimo koristeći bezuslovnu ljubav i rad na osećajima i uverenjima.

Seminar je dizajniran tako da dobro obuči praktičare ThetaHealing® tehnike osnovnoj tehnici „kopanja“, da im da dobar temelj i uputstva kako da dođu do „ključnih uverenja“ kod klijenata, a i kod sebe. Samo kada otkrijemo ključno verovanje i srž problema možemo ga u potpunosti iskoreniti. Bez uspešnog otkrivanja porekla problema sve promene koje nastanu na uverenjima mogu biti samo privremene, a neraščišćena negativna uverenja mogu biti blokada za istinsko isceljenje.

Osnivačica tehnike, Vajana Stajbal je i sama prepoznala značaj ovog seminara i od ove godine ga uvrstila u obavezne seminare, te se sada smatra uslovnim za sve ostale izborne seminare. Nakon Naprednog DNK ThetaHealing® seminara, očekuje vas Kopaj dublje seminar, pa tek nakon njega možete ići na ostale po vašem izboru.

Ovaj seminar će vam pomoći da pomognete sebi (a i drugima) u razumevanju sopstvenih uverenja i života, i na taj način da dođete do isceljujućih promena. Nakon ovog seminara imaćete jasno znanje i iskustvo kako da radite na dubinskim uverenjima kod sebe i kod drugih.

Naučićete i iskusiti:
– dubok i jasan uvid u tehniku kopanja
– detaljnu obuku u osnovnom alatu ThetaHealing® tehnike
– različite tehnike kopanja u zavisnosti od tematike problema
– šta se treba, a šta ne treba instalirati pri kopanju i radu na uverenjima i programima
– dubinski rad na sopstvenim uverenjima, osećajima i blokadama

Preduslov za seminar: završen Osnovni DNK i Napredni DNK seminar.

Seminar uključuje: sertifikat o završenom seminaru i Kopaj dublje ThetaHealing® praktičarski priručnik.

Trajanje seminara je 2 dana (od 10h do 18h).

Prijave i rezervacija mesta su obavezne, najkasnije do 21. novembra 2019.

Plaćanje seminara se odvija u periodu od 10h~10:30h prvog dana seminara, a cena učešća je 260e (u dinarskoj protivvrednosti).

Za sve dodatne informacije i rezervacije:
Martina Janjić ~ sertifikovani ThetaHealing® Instruktor
telefon: 063 18 84 213
e-mail: martinareikitheta@gmail.com
www.belizdral.com