Krija joga

Svesnost Svesnost je suština krija joge, baš kao i druge tehnike meditacije. Biti sposoban da svedočiš o svim pojavama, unutrašnjim ili spoljašnjim, bez vezivanja za

Read More »

Otvaranje trećeg oka

Joga se prema nekim autorima održala više od 20 000 godina i ako želite da znate šta postoji izvan ovog svetovnog života, morate da aktivirate

Read More »

Antimaterija po vedama

Dvojica američkih atomskih fizičara, Emilio Serge i Oven Čembrlen, koji su 1959. godine dobili Nobelovu nagradu zbog otkrića antiprotona, dokazali su da materija ima dva

Read More »