Što nam psihološki govori mit?

Što nam psihološki govori mit? Sva božanstva nose u sebi psihološka značenja. Zeus predstavlja sklad, Apolon intuitivno nadahnuće, itd. Svi mitovi opisuju cjelokupnu dramaturgiju našeg

Read More »

PROCES INDIVIDUACIJE

Individuacija znači postati pojedinačno biće. Jung ističe da pod individualnošću podrazumijevamo našu najintimniju posljednju i neusporedivu  jedinstvenost, postati svoja vlastitost. Zbog toga bi se individuacija

Read More »