Dječja duhovnost

Arhetip djeteta je popularan u svim religijama, u kojima vjernici uz obredne radnje bilo u kršćanstvu, islamu, hinduizmu i budizmu ili pak kroz duhovni pokret

Read More »

Retrogradno gibanje u natalu

Retrogradna gibanja govore o nezavršenim radnjama u prošlom životu, a za psihološke astrologe oni simboliziraju komplekse osobe. Ako se radi o retrogradnoj Veneri u petoj

Read More »

Mistika Venere

Venera simbolizira aspekt ljubavi, uživanja, novca, senzualnu lakoću sa životom. Ona je vladarica demona u mitologiji Indije, a u grčkoj mitologiji ona je Afrodita. Venera

Read More »