Kako Yoga interpretira nesvjesno?

Kako Yoga interpretira nesvjesno?Patanđali, kao i psihoanaliza, napravili su zaokret u pogledu na stvarnost točnije,  to je zaokret od objekta k subjektu, u kojem vide glavni problem spoznaje. Već u drugoj sutri, Patanđali, daje definiciju i smisao yoge: ”Yoga je umirenje aktivnosti duha (citta)” To praktično znači da su privremeno obustavljene sve normalne, običajne aktivnosti uma (citta – vrtti) da je on ispražnjen od svog sadržaja, da je sabran, usredotočen, primječiv i osjetljiv. Konkretnije, ispravna spoznaja (pramana) pogrešna spoznaja (viparyaya), pojmovno predočivanje ili mašta (vikalpa), san ili spavanje bez snova (nidra) i pamćenje (smrti) odsutni su iz svijesti koja je krajnje budna, ali rasterečena od cjelokupnog mentalnog «prometa». Teka tada, kaže Patanđali, je moguće nepomično i potpuno opažanje istine budući da se «tada duh razotkriva (obitava) u svojoj pravoj naravi»,nezamučen mentalnim vrtlozima koji sprečavaju njegovo prosijavanje svijesti. Mi se stoga, umjesto s duhom poistovjećujemo s tim vrtlozima, umišljajući da je ovo ‘ja’ koje se doima kao izvor misli i osjećaja središte našeg bića i naša prava bit. Patanđali nam nedvosmisleno poručuje da ego (ahamkara) ne samo da nije naša bit, već je jedna od najvećih prepreka  spoznaji onoga što mi uistinu jesmo onokraj i iza ega. Ovu analogiju jasno možemo povezati s kršćanskim metaforičkim jezikom evanđelja: «budi volja tvoja…», odnosno poruka koja je uperena na ego koji se narcisoidnom vezanošću vrača kao Edip majci Zemlji (hedonizmu) ne želeći sagledati uzroke svoje vezanosti i preuzeti odgovornost. Time Freud sa svojom tezom da današnji ljudi pate zbog sebičnosti i narcisoidnosti, definitivno potvrđuje Patanđalija, da je ego onaj koji nas sprječava u pravilnoj spoznaji stvarnosti. Također, Wittgenstein smatra, da je jedan od glavnih uzroka nastanka privida egocentričnost. Prepreke (kleše) koje nas, prema Patanđaliju, sprečavaju u spoznaji su: neznanje (avidya), egocentričnost (asmita), vezanost (raga), osjećaj odbojnosti (dveša) i strah od smrti (abhiniveša). Ono što se u Zapadnoj filozofiji ne spominje, a prisutno je u kršćanskoj religioznoj praksi, jest važnost morala, odnosno da egoizam predstavlja prepreku u pravilnoj spoznaji stvarnosti. Nakon otklanjanja prepreka čovjek doseže samadhi koji može biti: sabija samadhi i nirbija –samadhi. Prvi se odnosi na grublja stanja proširene svijesti za koje je karakteristična postupna redukcija mentalnih sadržaja. U nirbija –samadhiju dolazi i do pražnjenja nesvjesnih sadržaja (vasana) zbog toga se naziva nirbija bez klice.
Riječ klica u yogi ima značenje nesvjesnih izvorišta ili aktivatora naših misli i osjećaja, odnosno cjelokupnog svjesnog života što se poklapa sa Jungovim stajalištem da svijest gotovo u svim važnijim situacijama ovisi od nesvjesnog, pošto nesvjesno raspolaže svim podpragovima psihičkih sadržaja i mudrošću iskustva bezbrojnih milenijima koje je nataloženo u njegovim arhetipskim strukturama. S druge strane, klice znače i spoznajni predmet, tako da u nirbija –samadhiju više nema podijeljenosti između spoznavatelja i spoznavanoga. Samskare su tendencije ili obrasci u funkcioniranju ljudskog uma koji nas prisiljavaju na određeni način mišljenja, osjećanja i djelovanja. Oni su proizvod prošlih iskustava koji su ostavili trag u psihi određenog pojedinca.
Ti nesvjesni ”otisci” (vasana) ugrađeni su u čovjekov nesvjesni um (citta –asaya) i kao ”klice” (bija) budućih činova čekaju na odgovarajući poticaj (pratyaya), aktiviraju se potom, kao samskare (odrednice), određuju, uvjetuju i oblikuju cjelokupan svjesni život i djelovanje pojedinca. Vasane, su, kako vidimo, teško zamjetljive i obliku klica, a najčešće se analogno uspoređuju s arhetipovima. Vasane nemaju nužno porijeklo u prošlim životima nego i u naravi biološke vrste kojoj pripada tijelo bića. (Yoga – sutre IV/10). Vasane i samskare održavaju se zbog uzroka, odnosno želje za životom, rezultata, osnove i ovisnosti o objektima. Kleše su korijeni karmašaye (karme) koja određuje ponovno rođenje i potiče nove akcije. Tako dugo dok je korijen tj. kleša, živ karmašaye proizvode posljedice. Dakle, kada samskare daju rezultate zovu se karmašaye. Kada nastupe posljedice karmašaye, samskara bazirana na tako doživljenom osjećaju naziva se vasana. Kako vidimo, Patanđali osim teoretskog definiranja uzroka nastajanja nesvjesnih mentalnih vrtloženja i stvaranja tzv. kleša, odnosno uklještenja svijesti, pokušava kroz praksu yoge ponuditi put, odnosno otkloniti patnju koja nastaju uslijed spomenutih vrtloženja.
Nikola Žuvela

Pročitaj  Utorak – Rad na vještiniAutor: Nikola Žuvela, jyotish savjetnik i terapeut

Vir članka

O jyotishu objavljujem mnoge članke. Od 2002. godine sam instruktor yoge, te podučavam tehnike meditacije. Također, vikendom održavam slijedeće radionice: Deprogramiranje odnosa, radionice o odnosima i samopouzdanju kao i individualna i grupna savjetovanja za one koji imaju poteškoća u braku ili vezi. Završio sam doktorski studij, smjer filozofija na temu filozofije i nesvjesnog.
No Tab Selected
Pročitaj  Saturnova poruka
Oznake:
Ostavite vaš komentar
Komentar
Ime
Email