Predavač Dr. Wang Mingyong je koristeći tridesetogodišnje kliničko iskustvo razvio 9 formula Klasične akupunkture prema drevnim klasičnim knjigama Nei Jing i Ling Shu, te sve napisao u svojoj knjizi koja je dostupna isključivo polaznicima seminara. Pokriveno je znanje od početničkog pa do najviše razine znanja. Lako je za učenje i pamćenje, a može se primijeniti kao prevencija, terapija, samopomoć, hitna pomoć ili čak kao kozmetika. Danas u svijetu svega oko 1% akupunkturista koristi ovo znanje. To je kratki rez u palači akupunkture, najbrži način učenja i majstorstva, gdje se za samo samo nekoliko vikenda savlada sva bit akupunkture, čime se štedi mnogo vremena, energije i ulaganja.
We found Resetiraj