Škola Gonga u Srbiji – Jedan čovek – jedan Gong! U ovoj jedinstvenoj školi Gonga u Srbiji ćete imati mogućnost da upoznate, osetite i naučite da svirate taj sveti instrument GONG. Imaćemo 20 gongova i svako od vas će stvarno naučiti da svira gong. SVAKI UČENIK ĆE IMATI SVOJ GONG ZA OBUKU! Za sviranje Gonga nije potrebno muzičko predznanje, već odgovarajući pristup i pre svega poštovanje prema tom drevnom instrumentu, koji proizvodi zvuk Univerzuma. Dočarajte sami sebi iskustvo Univerzuma! Yogi Bhajan je govorio da nijedan um ne moze da izdrži duže od minuta kada sluša Gong, um se smiruje, misli odlaze, a vaša duša se stapa sa Univerzumom. Savladavanjem osnovnih tehnika sviranja moći ćete pre svega svirati za sebe i otkriti novi put svog duhovnog razvoja, a zatim ćete i drugima moći da pružite božanstveno iskustvo svih dobrobiti ovog instrumenta. U ovu drugu po redu u Srbiji školu Gonga osim početnika mogu doći i ljudi koji već imaju iskustva i žele da unaprede svoja znanja. Retke su škole u svetu koje imaju mogućnost da obezbede 20 gongova za obuku . Naučićete pravilan pristup Gongu, imaćete priliku da učite i vežbate osnovne tehnike na Gongovima različitih tradicija, s posebnim naglaskom na Paiste planetarne i tradicionalne kineske Gongove vrhunskog kvaliteta. Gong Centar Prema Vama iz Zagreba je jedinstven u našem regionu po svojoj kolekciji koja trenutno sadrži 25 Gongova – Paiste planetarne Gongove, Wind, Chau, Bao, nepalski Gong, najbolje i najcenjenije u celom svetu… Maksimalan broj učesnika je 20. Učitelj Gonga – Silvana Leskovar Organizator- Danica Cvetkovic Cena 240 eura Za ostale informacije obratite se Danici Cvetkovic tel 064 316 6654 ili pisite na danicacvetkovic7@gmail.comGopi Yoga Centar Vas poziva na dvomesečni program početnih tehnika joge sa posebnim naglaskom na “pavamuktasana” serijama 1, 2 i 3, pripremnim vežbama disanja i tehnikama opuštanja. Vežbe pavamuktasana serija su dinamične, jednostavne i blage i imaju dubok uticaj na telo i um. Kroz vežbanje ovih serija razvija se svesnost o telu i pokretu kao i svesnost kako ovi pokreti utiču na različite nivoe bića. Mogu da ih vežbaju i početnici i napredni vežbači, ne postoje ograničenja u smislu starosnog doba ili fizičke kondicije. Na fizičkom planu vežbe ovih serija deluju tako da zglobovi postaju pokretljiviji a mišići opušteni i na taj način predstavljaju dobru pripremu za naprednije asane. Opuštanjem mišića, sinhronizovanjem pokreta i daha i zadržavajući svesnost na praksi, sprečavamo um da luta što opet čini da se i um opušta. Na Sanskritu ove vežbe su poznate kao sukshma vyayama što znači “suptilne vežbe”. Naziv pavanmuktansana se sastoji iz dve reči pawan što znači vetar ili prana i asana što znači položaj. Prema tome pavamuktasana podrazumeva grupu asana koje uklanjaju blokade koje sprečavaju slobodan tok energije u telu i umu. Pripremne vežbe disanja predstavljaju način da se dobro upoznamo sa procesom disanja kao i delovima tela koji učestvuju u njemu, da razvijemo osećaj i svesnost disanja kao i da uspostavimo ispravne navike. Način na koji dišemo utiče i prozrokovan je stanjem uma, svesnim disanjem delujemo na um i smirujemo ga. Pripremne vežbe predstavljaju neophodan korak, iskustvo, za vežbanje kompleksnijih vežbi disanja, pranajama. Tehnike opuštanja – produženo vođeno opuštanje u ležećem položaju (šavasana) i joga nidra prvi stupanj. Vežbanjem joga nidre dolazi do dubokog opuštanja tela, oslobađanja i opuštanja mentalne i emocionalne napetosti, smanjuje se i poboljšava odgovor na stres. Program vodi dugogodišnji instruktor joge Vera Bajić. Dvomesečni program će se odvijati tokom februara i marta, u terminima utorkom i četvrtkom od 18.30 do 20 časova. Dodatne informacije i prijave na telefone: 0642913868, 063380753 e-mail: danica108@gmail.comGopi Yoga Centar Vas poziva na dvomesečni program početnih tehnika joge sa posebnim naglaskom na “pavamuktasana” serijama 1, 2 i 3, pripremnim vežbama disanja i tehnikama opuštanja. Vežbe pavamuktasana serija su dinamične, jednostavne i blage i imaju dubok uticaj na telo i um. Kroz vežbanje ovih serija razvija se svesnost o telu i pokretu kao i svesnost kako ovi pokreti utiču na različite nivoe bića. Mogu da ih vežbaju i početnici i napredni vežbači, ne postoje ograničenja u smislu starosnog doba ili fizičke kondicije. Na fizičkom planu vežbe ovih serija deluju tako da zglobovi postaju pokretljiviji a mišići opušteni i na taj način predstavljaju dobru pripremu za naprednije asane. Opuštanjem mišića, sinhronizovanjem pokreta i daha i zadržavajući svesnost na praksi, sprečavamo um da luta što opet čini da se i um opušta. Na Sanskritu ove vežbe su poznate kao sukshma vyayama što znači “suptilne vežbe”. Naziv pavanmuktansana se sastoji iz dve reči pawan što znači vetar ili prana i asana što znači položaj. Prema tome pavamuktasana podrazumeva grupu asana koje uklanjaju blokade koje sprečavaju slobodan tok energije u telu i umu. Pripremne vežbe disanja predstavljaju način da se dobro upoznamo sa procesom disanja kao i delovima tela koji učestvuju u njemu, da razvijemo osećaj i svesnost disanja kao i da uspostavimo ispravne navike. Način na koji dišemo utiče i prozrokovan je stanjem uma, svesnim disanjem delujemo na um i smirujemo ga. Pripremne vežbe predstavljaju neophodan korak, iskustvo, za vežbanje kompleksnijih vežbi disanja, pranajama. Tehnike opuštanja – produženo vođeno opuštanje u ležećem položaju (šavasana) i joga nidra prvi stupanj. Vežbanjem joga nidre dolazi do dubokog opuštanja tela, oslobađanja i opuštanja mentalne i emocionalne napetosti, smanjuje se i poboljšava odgovor na stres. Program vodi dugogodišnji instruktor joge Vera Bajić. Dvomesečni program će se odvijati tokom februara i marta, u terminima utorkom i četvrtkom od 18.30 do 20 časova. Dodatne informacije i prijave na telefone: 0642913868, 063380753 e-mail: danica108@gmail.comGopi Yoga Centar Vas poziva na dvomesečni program početnih tehnika joge sa posebnim naglaskom na “pavamuktasana” serijama 1, 2 i 3, pripremnim vežbama disanja i tehnikama opuštanja. Vežbe pavamuktasana serija su dinamične, jednostavne i blage i imaju dubok uticaj na telo i um. Kroz vežbanje ovih serija razvija se svesnost o telu i pokretu kao i svesnost kako ovi pokreti utiču na različite nivoe bića. Mogu da ih vežbaju i početnici i napredni vežbači, ne postoje ograničenja u smislu starosnog doba ili fizičke kondicije. Na fizičkom planu vežbe ovih serija deluju tako da zglobovi postaju pokretljiviji a mišići opušteni i na taj način predstavljaju dobru pripremu za naprednije asane. Opuštanjem mišića, sinhronizovanjem pokreta i daha i zadržavajući svesnost na praksi, sprečavamo um da luta što opet čini da se i um opušta. Na Sanskritu ove vežbe su poznate kao sukshma vyayama što znači “suptilne vežbe”. Naziv pavanmuktansana se sastoji iz dve reči pawan što znači vetar ili prana i asana što znači položaj. Prema tome pavamuktasana podrazumeva grupu asana koje uklanjaju blokade koje sprečavaju slobodan tok energije u telu i umu. Pripremne vežbe disanja predstavljaju način da se dobro upoznamo sa procesom disanja kao i delovima tela koji učestvuju u njemu, da razvijemo osećaj i svesnost disanja kao i da uspostavimo ispravne navike. Način na koji dišemo utiče i prozrokovan je stanjem uma, svesnim disanjem delujemo na um i smirujemo ga. Pripremne vežbe predstavljaju neophodan korak, iskustvo, za vežbanje kompleksnijih vežbi disanja, pranajama. Tehnike opuštanja – produženo vođeno opuštanje u ležećem položaju (šavasana) i joga nidra prvi stupanj. Vežbanjem joga nidre dolazi do dubokog opuštanja tela, oslobađanja i opuštanja mentalne i emocionalne napetosti, smanjuje se i poboljšava odgovor na stres. Program vodi dugogodišnji instruktor joge Vera Bajić. Dvomesečni program će se odvijati tokom februara i marta, u terminima utorkom i četvrtkom od 18.30 do 20 časova. Dodatne informacije i prijave na telefone: 0642913868, 063380753 e-mail: danica108@gmail.comGopi Yoga Centar Vas poziva na dvomesečni program početnih tehnika joge sa posebnim naglaskom na “pavamuktasana” serijama 1, 2 i 3, pripremnim vežbama disanja i tehnikama opuštanja. Vežbe pavamuktasana serija su dinamične, jednostavne i blage i imaju dubok uticaj na telo i um. Kroz vežbanje ovih serija razvija se svesnost o telu i pokretu kao i svesnost kako ovi pokreti utiču na različite nivoe bića. Mogu da ih vežbaju i početnici i napredni vežbači, ne postoje ograničenja u smislu starosnog doba ili fizičke kondicije. Na fizičkom planu vežbe ovih serija deluju tako da zglobovi postaju pokretljiviji a mišići opušteni i na taj način predstavljaju dobru pripremu za naprednije asane. Opuštanjem mišića, sinhronizovanjem pokreta i daha i zadržavajući svesnost na praksi, sprečavamo um da luta što opet čini da se i um opušta. Na Sanskritu ove vežbe su poznate kao sukshma vyayama što znači “suptilne vežbe”. Naziv pavanmuktansana se sastoji iz dve reči pawan što znači vetar ili prana i asana što znači položaj. Prema tome pavamuktasana podrazumeva grupu asana koje uklanjaju blokade koje sprečavaju slobodan tok energije u telu i umu. Pripremne vežbe disanja predstavljaju način da se dobro upoznamo sa procesom disanja kao i delovima tela koji učestvuju u njemu, da razvijemo osećaj i svesnost disanja kao i da uspostavimo ispravne navike. Način na koji dišemo utiče i prozrokovan je stanjem uma, svesnim disanjem delujemo na um i smirujemo ga. Pripremne vežbe predstavljaju neophodan korak, iskustvo, za vežbanje kompleksnijih vežbi disanja, pranajama. Tehnike opuštanja – produženo vođeno opuštanje u ležećem položaju (šavasana) i joga nidra prvi stupanj. Vežbanjem joga nidre dolazi do dubokog opuštanja tela, oslobađanja i opuštanja mentalne i emocionalne napetosti, smanjuje se i poboljšava odgovor na stres. Program vodi dugogodišnji instruktor joge Vera Bajić. Dvomesečni program će se odvijati tokom februara i marta, u terminima utorkom i četvrtkom od 18.30 do 20 časova. Dodatne informacije i prijave na telefone: 0642913868, 063380753 e-mail: danica108@gmail.comGopi Yoga Centar Vas poziva na dvomesečni program početnih tehnika joge sa posebnim naglaskom na “pavamuktasana” serijama 1, 2 i 3, pripremnim vežbama disanja i tehnikama opuštanja. Vežbe pavamuktasana serija su dinamične, jednostavne i blage i imaju dubok uticaj na telo i um. Kroz vežbanje ovih serija razvija se svesnost o telu i pokretu kao i svesnost kako ovi pokreti utiču na različite nivoe bića. Mogu da ih vežbaju i početnici i napredni vežbači, ne postoje ograničenja u smislu starosnog doba ili fizičke kondicije. Na fizičkom planu vežbe ovih serija deluju tako da zglobovi postaju pokretljiviji a mišići opušteni i na taj način predstavljaju dobru pripremu za naprednije asane. Opuštanjem mišića, sinhronizovanjem pokreta i daha i zadržavajući svesnost na praksi, sprečavamo um da luta što opet čini da se i um opušta. Na Sanskritu ove vežbe su poznate kao sukshma vyayama što znači “suptilne vežbe”. Naziv pavanmuktansana se sastoji iz dve reči pawan što znači vetar ili prana i asana što znači položaj. Prema tome pavamuktasana podrazumeva grupu asana koje uklanjaju blokade koje sprečavaju slobodan tok energije u telu i umu. Pripremne vežbe disanja predstavljaju način da se dobro upoznamo sa procesom disanja kao i delovima tela koji učestvuju u njemu, da razvijemo osećaj i svesnost disanja kao i da uspostavimo ispravne navike. Način na koji dišemo utiče i prozrokovan je stanjem uma, svesnim disanjem delujemo na um i smirujemo ga. Pripremne vežbe predstavljaju neophodan korak, iskustvo, za vežbanje kompleksnijih vežbi disanja, pranajama. Tehnike opuštanja – produženo vođeno opuštanje u ležećem položaju (šavasana) i joga nidra prvi stupanj. Vežbanjem joga nidre dolazi do dubokog opuštanja tela, oslobađanja i opuštanja mentalne i emocionalne napetosti, smanjuje se i poboljšava odgovor na stres. Program vodi dugogodišnji instruktor joge Vera Bajić. Dvomesečni program će se odvijati tokom februara i marta, u terminima utorkom i četvrtkom od 18.30 do 20 časova. Dodatne informacije i prijave na telefone: 0642913868, 063380753 e-mail: danica108@gmail.comGopi Yoga Centar Vas poziva na dvomesečni program početnih tehnika joge sa posebnim naglaskom na “pavamuktasana” serijama 1, 2 i 3, pripremnim vežbama disanja i tehnikama opuštanja. Vežbe pavamuktasana serija su dinamične, jednostavne i blage i imaju dubok uticaj na telo i um. Kroz vežbanje ovih serija razvija se svesnost o telu i pokretu kao i svesnost kako ovi pokreti utiču na različite nivoe bića. Mogu da ih vežbaju i početnici i napredni vežbači, ne postoje ograničenja u smislu starosnog doba ili fizičke kondicije. Na fizičkom planu vežbe ovih serija deluju tako da zglobovi postaju pokretljiviji a mišići opušteni i na taj način predstavljaju dobru pripremu za naprednije asane. Opuštanjem mišića, sinhronizovanjem pokreta i daha i zadržavajući svesnost na praksi, sprečavamo um da luta što opet čini da se i um opušta. Na Sanskritu ove vežbe su poznate kao sukshma vyayama što znači “suptilne vežbe”. Naziv pavanmuktansana se sastoji iz dve reči pawan što znači vetar ili prana i asana što znači položaj. Prema tome pavamuktasana podrazumeva grupu asana koje uklanjaju blokade koje sprečavaju slobodan tok energije u telu i umu. Pripremne vežbe disanja predstavljaju način da se dobro upoznamo sa procesom disanja kao i delovima tela koji učestvuju u njemu, da razvijemo osećaj i svesnost disanja kao i da uspostavimo ispravne navike. Način na koji dišemo utiče i prozrokovan je stanjem uma, svesnim disanjem delujemo na um i smirujemo ga. Pripremne vežbe predstavljaju neophodan korak, iskustvo, za vežbanje kompleksnijih vežbi disanja, pranajama. Tehnike opuštanja – produženo vođeno opuštanje u ležećem položaju (šavasana) i joga nidra prvi stupanj. Vežbanjem joga nidre dolazi do dubokog opuštanja tela, oslobađanja i opuštanja mentalne i emocionalne napetosti, smanjuje se i poboljšava odgovor na stres. Program vodi dugogodišnji instruktor joge Vera Bajić. Dvomesečni program će se odvijati tokom februara i marta, u terminima utorkom i četvrtkom od 18.30 do 20 časova. Dodatne informacije i prijave na telefone: 0642913868, 063380753 e-mail: danica108@gmail.comGopi Yoga Centar Vas poziva na dvomesečni program početnih tehnika joge sa posebnim naglaskom na “pavamuktasana” serijama 1, 2 i 3, pripremnim vežbama disanja i tehnikama opuštanja. Vežbe pavamuktasana serija su dinamične, jednostavne i blage i imaju dubok uticaj na telo i um. Kroz vežbanje ovih serija razvija se svesnost o telu i pokretu kao i svesnost kako ovi pokreti utiču na različite nivoe bića. Mogu da ih vežbaju i početnici i napredni vežbači, ne postoje ograničenja u smislu starosnog doba ili fizičke kondicije. Na fizičkom planu vežbe ovih serija deluju tako da zglobovi postaju pokretljiviji a mišići opušteni i na taj način predstavljaju dobru pripremu za naprednije asane. Opuštanjem mišića, sinhronizovanjem pokreta i daha i zadržavajući svesnost na praksi, sprečavamo um da luta što opet čini da se i um opušta. Na Sanskritu ove vežbe su poznate kao sukshma vyayama što znači “suptilne vežbe”. Naziv pavanmuktansana se sastoji iz dve reči pawan što znači vetar ili prana i asana što znači položaj. Prema tome pavamuktasana podrazumeva grupu asana koje uklanjaju blokade koje sprečavaju slobodan tok energije u telu i umu. Pripremne vežbe disanja predstavljaju način da se dobro upoznamo sa procesom disanja kao i delovima tela koji učestvuju u njemu, da razvijemo osećaj i svesnost disanja kao i da uspostavimo ispravne navike. Način na koji dišemo utiče i prozrokovan je stanjem uma, svesnim disanjem delujemo na um i smirujemo ga. Pripremne vežbe predstavljaju neophodan korak, iskustvo, za vežbanje kompleksnijih vežbi disanja, pranajama. Tehnike opuštanja – produženo vođeno opuštanje u ležećem položaju (šavasana) i joga nidra prvi stupanj. Vežbanjem joga nidre dolazi do dubokog opuštanja tela, oslobađanja i opuštanja mentalne i emocionalne napetosti, smanjuje se i poboljšava odgovor na stres. Program vodi dugogodišnji instruktor joge Vera Bajić. Dvomesečni program će se odvijati tokom februara i marta, u terminima utorkom i četvrtkom od 18.30 do 20 časova. Dodatne informacije i prijave na telefone: 0642913868, 063380753 e-mail: danica108@gmail.comGopi Yoga Centar Vas poziva na dvomesečni program početnih tehnika joge sa posebnim naglaskom na “pavamuktasana” serijama 1, 2 i 3, pripremnim vežbama disanja i tehnikama opuštanja. Vežbe pavamuktasana serija su dinamične, jednostavne i blage i imaju dubok uticaj na telo i um. Kroz vežbanje ovih serija razvija se svesnost o telu i pokretu kao i svesnost kako ovi pokreti utiču na različite nivoe bića. Mogu da ih vežbaju i početnici i napredni vežbači, ne postoje ograničenja u smislu starosnog doba ili fizičke kondicije. Na fizičkom planu vežbe ovih serija deluju tako da zglobovi postaju pokretljiviji a mišići opušteni i na taj način predstavljaju dobru pripremu za naprednije asane. Opuštanjem mišića, sinhronizovanjem pokreta i daha i zadržavajući svesnost na praksi, sprečavamo um da luta što opet čini da se i um opušta. Na Sanskritu ove vežbe su poznate kao sukshma vyayama što znači “suptilne vežbe”. Naziv pavanmuktansana se sastoji iz dve reči pawan što znači vetar ili prana i asana što znači položaj. Prema tome pavamuktasana podrazumeva grupu asana koje uklanjaju blokade koje sprečavaju slobodan tok energije u telu i umu. Pripremne vežbe disanja predstavljaju način da se dobro upoznamo sa procesom disanja kao i delovima tela koji učestvuju u njemu, da razvijemo osećaj i svesnost disanja kao i da uspostavimo ispravne navike. Način na koji dišemo utiče i prozrokovan je stanjem uma, svesnim disanjem delujemo na um i smirujemo ga. Pripremne vežbe predstavljaju neophodan korak, iskustvo, za vežbanje kompleksnijih vežbi disanja, pranajama. Tehnike opuštanja – produženo vođeno opuštanje u ležećem položaju (šavasana) i joga nidra prvi stupanj. Vežbanjem joga nidre dolazi do dubokog opuštanja tela, oslobađanja i opuštanja mentalne i emocionalne napetosti, smanjuje se i poboljšava odgovor na stres. Program vodi dugogodišnji instruktor joge Vera Bajić. Dvomesečni program će se odvijati tokom februara i marta, u terminima utorkom i četvrtkom od 18.30 do 20 časova. Dodatne informacije i prijave na telefone: 0642913868, 063380753 e-mail: danica108@gmail.comGopi Yoga Centar Vas poziva na dvomesečni program početnih tehnika joge sa posebnim naglaskom na “pavamuktasana” serijama 1, 2 i 3, pripremnim vežbama disanja i tehnikama opuštanja. Vežbe pavamuktasana serija su dinamične, jednostavne i blage i imaju dubok uticaj na telo i um. Kroz vežbanje ovih serija razvija se svesnost o telu i pokretu kao i svesnost kako ovi pokreti utiču na različite nivoe bića. Mogu da ih vežbaju i početnici i napredni vežbači, ne postoje ograničenja u smislu starosnog doba ili fizičke kondicije. Na fizičkom planu vežbe ovih serija deluju tako da zglobovi postaju pokretljiviji a mišići opušteni i na taj način predstavljaju dobru pripremu za naprednije asane. Opuštanjem mišića, sinhronizovanjem pokreta i daha i zadržavajući svesnost na praksi, sprečavamo um da luta što opet čini da se i um opušta. Na Sanskritu ove vežbe su poznate kao sukshma vyayama što znači “suptilne vežbe”. Naziv pavanmuktansana se sastoji iz dve reči pawan što znači vetar ili prana i asana što znači položaj. Prema tome pavamuktasana podrazumeva grupu asana koje uklanjaju blokade koje sprečavaju slobodan tok energije u telu i umu. Pripremne vežbe disanja predstavljaju način da se dobro upoznamo sa procesom disanja kao i delovima tela koji učestvuju u njemu, da razvijemo osećaj i svesnost disanja kao i da uspostavimo ispravne navike. Način na koji dišemo utiče i prozrokovan je stanjem uma, svesnim disanjem delujemo na um i smirujemo ga. Pripremne vežbe predstavljaju neophodan korak, iskustvo, za vežbanje kompleksnijih vežbi disanja, pranajama. Tehnike opuštanja – produženo vođeno opuštanje u ležećem položaju (šavasana) i joga nidra prvi stupanj. Vežbanjem joga nidre dolazi do dubokog opuštanja tela, oslobađanja i opuštanja mentalne i emocionalne napetosti, smanjuje se i poboljšava odgovor na stres. Program vodi dugogodišnji instruktor joge Vera Bajić. Dvomesečni program će se odvijati tokom februara i marta, u terminima utorkom i četvrtkom od 18.30 do 20 časova. Dodatne informacije i prijave na telefone: 0642913868, 063380753 e-mail: danica108@gmail.com
We found Resetiraj