Pozvani ste na besplatno predavanje o teoriji P.E.A.T. metoda koja je trenutno jedina metodologija na marketu koja rešava uzroke subjektivnih problema. Kada nema uzroka nema ni posledica. Često jedan uzrok ima više posledica u svom lancu. Metode su lagane, praktične, dostojanstvene (nema katarzicnih stanja ili velikih izliva emocija), konfidencijalne (niko u grupi neće znati koja je vaša tema koju rešavate), itd. PEAT Metode ce te koristiti do kraja života u svim prilikama za brzo rešavanje subjektivnih problema – za sve što nosi emotivni naboj kao sto su: stres, strahovi, fobije, otpori, anksioznost, kompulsivnosti, nepoželjna ponašanja, mane, slabosti, napadi panike, ljubomora, prejedanje, agresija, napetost, problemi u odnosima, ankcioznost, krivica, ovisnosti kao alkohol, prejedanja, droga, itd..( može da se realizuje u samo jednom tretmanu. Alkohol, droga, hrana i druge glavne zavisnosti mogu uzeti i do 7 tretmana.) PEAT eliminiše naše probleme. Naši problemi su reakcije ili stanja izazvana unutrašnjim ili spoljašnjim događajima ili okolnostima. Na primjer: Osjećam nesigurnost jer nemam dovoljno novca; Osjećam iritaciju zbog bola u leđima; Osjećam tenziju u prisustvu nepoznatih ljudi; Osjećam otpor da radim na svojim ciljevima; Osjećam strah od visine itd. “Možemo opisati vodu sa preko 100 imena, ali sve dok ne popijete tu vodu ili ne uđete u nju ne možete je doživjeti iskustveno”. Lokacija- nakon registracije dobijate adresu Uvodno prewdavanje je u subotu, Vrijeme: od 10:30 h do 12 h i nakon toga : Trodnevna OBUKA P.E.A.T. metoda (dobijate sertifikat) Subota od 12 h – 18 h Nedelja od 11 h -18 h Ponedeljak od 18 h -22 h (moguće je pohađati sva tri nivoa), Cijena: 25 e do 100 e po metodi broj ucesnika je ogranicen pa se mozete prijaviti unaprijed putem emaila: peatmethod@gmail.com Seminari PEAT metoda su namenjeni svima koji žele da rade na sebi, da shvate koji su to nesvesni unutrašnji pritisci koji nas nagone da radimo neke stvari na odredjene načine, da identifikujemo spoljašnje znakove koji se odražavaju na unutrašnje procese, da poboljšamo lične i profesionalne odnose, da budemo efikasniji neutrališući blokade i potisnute sadržaje koje nosimo sa sobom od malih nogu. Kao što kaže Jung “Sve dok nesvjesno ne dođe na mjesto svjesnog, ono će voditi naš život, a mi ćemo to zvati sudbinom” Posjetite nasu Facebook stranicu PEAT MONTENEGRO DETALjNIJE O METODAMA: Subota, 10:30 do 18h 1) Metoda: BAZIČNI PEAT i Tatjanina verzija sa obrascem Najlakši metod za naučiti i generalno najpraktičnija metoda u svim prilikama. Može da se aplicira za skoro sve što ima emotivni naboj – strahovi, fobije, otpori, anksioznost, kompulsivnosti bilo kog tipa, nepoželjna ponašanja, mane, slabosti, napadi panike, ljubomora, strah od javnog nastupa, otpori, stres, nesanica, depresija, prejedanje, agresivno ponašanje, napetost, osjećanje niže vrijednosti, potreba za privlačenjem pažnje, neuspjeh, problemi u odnosima, ankcioznost, nesigurnost, nervoza, krivica i slično. Sve što ima naboj – mi doživljavamo kao problem. Naši problemi, negativna stanja i reakcije a takođe i neoptimalna ponašanja, uzrokovana su onim što nazivamo mentalni i emocionalni “naboj” – sadržaji nesvjesnog, potisnute misli i emocije koje smo stvorili tokom života, u različitim iskustvima a koje se aktiviraju automatski i kompulsivno u različitim životnim situacijama i stvaraju nepoželjne reakcije, stanja i ponašanja, drugim riječima “kreiraju probleme”. Tretman traje prosječno od 10 do 20 minuta. Cijena: 50 e 2) Metoda: OSNOVNA PROCEDURA PRIMJENE E,T. Metoda omogućava da se u roku od 5-10 minuta neutrališe naboj sa svih loših stresnih situacija, trauma, dramatičnih iskustava, čije memorije i dan danas nosimo sa sobom. Ova metoda takodje može da se aplicira za BUDUĆNOST. Često, prekognitivno znamo da nas čeka neko loše / neprijatno iskustvo (sastanak, javni nastup, ispit, razgovori, itd.)- primjenom ove metode unaprijed transformišemo svoje stanje i energije i dinamiku ljudi i situacija u koje ulazimo nakon implementacije ove metode. Tretman traje prosječno od 5-10 minuta. Cijena: 25 e 3) Metoda: MALI MAGIČNI METOD (M.M.M.) Tehnika za uklanjanje naboja i akutnih bolova. U Dubokom P.E.A.T.-u, M.M.M. se koristi za tjelesne senzacije koje ometaju procesovanje. Takođe se može koristiti za uklanjanje naboja van D.P. procesa. Tretman traje prosječno od 10-30 minuta. Cijena: 25 e ________________ Nedelja, 11 do 18 h 1) Metoda: METOD PRSTA ZA TRENUTNO UKLANJANJE TRAUMA Efikasan metod za uklanjanje veoma teških trauma (incest, silovanje,udesi, nesreće, smrti, sahrane, nasilje itd.). Metod ne može da se aplicira na sebi, već samo na rad na drugima. Tretman traje prosječno 5 minuta. Cijena: 50 e 2) Metoda: DUBOKI P.E.A.T. (D.P) Integriše tzv duboke polaritete ili suprotnosti u ljudskom biću, ostvarujući dvostruku korist Integracijom naboja, praktičnu i duhovnu. U Dubokom P.E.A.T.-u polazimo od problema, a potom otkrivamo sve dublje sadržaje koji vode do najdubljeg uzroka problema. Kada dospijete do najdubljeg nivoa na lancu, problem trajno iščezava i klijent će otkriti, osvijestiti i neutralisati tzv Primordijalne Lične Kodove kroz integraciju ili neutralizaciju suprotnosti, što rješava fundamentalni problem zauvijek (tada shvatamo svoju osnovnu životnu psihološku igru koju smo igrali u mnogim varijacijama nesvjesno i prisilno, oslobođeni svojih glavnih kompulzija). Možemo i dalje igrati tu igru, ali ćemo je igrati svjesno i po svojoj volji, slobodno. Čovjek tada ima slobodu za… i slobodu od… LIČNI KODOVI ili PRAISKONSKI POLARITETI Osnovna igra koju u životu igramo u različitim varijacijama, odnosno, IGRALIŠTE na kome se naša lična igra odvija, nalazi se između dva PRAISKONSKA POLARITETA ( LIČNI KODOVI). Kodovi su ti koji shodno vibraciji duše predodređuju iskustva kroz koja će te najbolje napredovati u materijalnom svetu. Na taj način se „ograđuje“ igralište naše životne igre, nešto što često zovemo sudbina ili „ima nešto“…. što ostavlja moćugnost da uzmemo sudbinu u svoje ruke i živimo život kako mi to hocemo. Tretman traje prosječno od 10-30 minuta. Cijena: 100 e _______________ Ponedeljak, 17:30 do 22h 1) Metoda D.P.4 (i Metoda D.P. 3) najbolja tehnika za promjene mana, nepoželjnih navika, karakternih osobina. Integriše identitete; Idealna tehnika za novac, ljubav, odnose, željena stanja, itd.. Pored neutralizacije problema i traumatičnih iskustava, D.P.4 metodom možete integrisati i poželjne osobine ličnosti i identitete. D.P.4 je mnogostran i fleksibilan metod. Svako može da ga radi, brz je, lako se uči, predvidljiv je. D.P.4 možemo primijeniti na sebi i na drugima. Tretman traje prosječno od 5-10 minuta. Cijena: 100 e 2) Metoda: D.P. 2 Najednostavnije metode. Efikasne i mogu da se primjenuju sa najviše zaglavljenim slučajevima i u kombinaciji sa Dubokom P.E.A.T.-om. Koristimo kada je klijent tzv zaglavljen – može da osjeća nešto, a ne može da misli ili obrnuto – misli, a ne može da osjeća (od silnog prigušivanja i potiskivanja). Tretman traje prosječno od 20 – 40 minuta. Cijena: 50 e POPUST za sva 3 nivoa od 50 e. = ukupno 350 e. Studenti i penzioneri popust od 20% od pune cjene = 320 e Metode su lagane, praktične, dostojanstvene (nema katarzicnih stanja ili velikih izliva emocija), konfidencijalne (niko u grupi neće znati koja je vaša tema koju rešavate), itd. PEAT Metode ce te koristiti do kraja života u svim prilikama za brzo rešavanje subjektivnih problema – za sve što nosi emotivni naboj kao sto su: stres, strahovi, fobije, otpori, anksioznost, kompulsivnosti, nepoželjna ponašanja, mane, slabosti, napadi panike, ljubomora, prejedanje, agresija, napetost, problemi u odnosima, ankcioznost, krivica, ovisnosti kao alkohol, prejedanja, droga, itd..( može da se realizuje u samo jednom tretmanu. Alkohol, droga, hrana i druge glavne zavisnosti mogu uzeti i do 7 tretmana.) PEAT eliminiše naše probleme. Naši problemi su reakcije ili stanja izazvana unutrašnjim ili spoljašnjim događajima ili okolnostima. Na primjer: Osjećam nesigurnost jer nemam dovoljno novca; Osjećam iritaciju zbog bola u leđima; Osjećam tenziju u prisustvu nepoznatih ljudi; Osjećam otpor da radim na svojim ciljevima; Osjećam strah od visine itd. Na seminarima osim edukacije polaznici resavaju i svoje subjektivne probleme po licnom izboru. Vidimo se…Pozvani ste na besplatno predavanje o teoriji P.E.A.T. metoda koja je trenutno jedina metodologija na marketu koja rešava uzroke subjektivnih problema. Kada nema uzroka nema ni posledica. Često jedan uzrok ima više posledica u svom lancu. Metode su lagane, praktične, dostojanstvene (nema katarzicnih stanja ili velikih izliva emocija), konfidencijalne (niko u grupi neće znati koja je vaša tema koju rešavate), itd. PEAT Metode ce te koristiti do kraja života u svim prilikama za brzo rešavanje subjektivnih problema – za sve što nosi emotivni naboj kao sto su: stres, strahovi, fobije, otpori, anksioznost, kompulsivnosti, nepoželjna ponašanja, mane, slabosti, napadi panike, ljubomora, prejedanje, agresija, napetost, problemi u odnosima, ankcioznost, krivica, ovisnosti kao alkohol, prejedanja, droga, itd..( može da se realizuje u samo jednom tretmanu. Alkohol, droga, hrana i druge glavne zavisnosti mogu uzeti i do 7 tretmana.) PEAT eliminiše naše probleme. Naši problemi su reakcije ili stanja izazvana unutrašnjim ili spoljašnjim događajima ili okolnostima. Na primjer: Osjećam nesigurnost jer nemam dovoljno novca; Osjećam iritaciju zbog bola u leđima; Osjećam tenziju u prisustvu nepoznatih ljudi; Osjećam otpor da radim na svojim ciljevima; Osjećam strah od visine itd. “Možemo opisati vodu sa preko 100 imena, ali sve dok ne popijete tu vodu ili ne uđete u nju ne možete je doživjeti iskustveno”. Lokacija- nakon registracije dobijate adresu Uvodno prewdavanje je u subotu, Vrijeme: od 10:30 h do 12 h i nakon toga : Trodnevna OBUKA P.E.A.T. metoda (dobijate sertifikat) Subota od 12 h – 18 h Nedelja od 11 h -18 h Ponedeljak od 18 h -22 h (moguće je pohađati sva tri nivoa), Cijena: 25 e do 100 e po metodi broj ucesnika je ogranicen pa se mozete prijaviti unaprijed putem emaila: peatmethod@gmail.com Seminari PEAT metoda su namenjeni svima koji žele da rade na sebi, da shvate koji su to nesvesni unutrašnji pritisci koji nas nagone da radimo neke stvari na odredjene načine, da identifikujemo spoljašnje znakove koji se odražavaju na unutrašnje procese, da poboljšamo lične i profesionalne odnose, da budemo efikasniji neutrališući blokade i potisnute sadržaje koje nosimo sa sobom od malih nogu. Kao što kaže Jung “Sve dok nesvjesno ne dođe na mjesto svjesnog, ono će voditi naš život, a mi ćemo to zvati sudbinom” Posjetite nasu Facebook stranicu PEAT MONTENEGRO DETALjNIJE O METODAMA: Subota, 10:30 do 18h 1) Metoda: BAZIČNI PEAT i Tatjanina verzija sa obrascem Najlakši metod za naučiti i generalno najpraktičnija metoda u svim prilikama. Može da se aplicira za skoro sve što ima emotivni naboj – strahovi, fobije, otpori, anksioznost, kompulsivnosti bilo kog tipa, nepoželjna ponašanja, mane, slabosti, napadi panike, ljubomora, strah od javnog nastupa, otpori, stres, nesanica, depresija, prejedanje, agresivno ponašanje, napetost, osjećanje niže vrijednosti, potreba za privlačenjem pažnje, neuspjeh, problemi u odnosima, ankcioznost, nesigurnost, nervoza, krivica i slično. Sve što ima naboj – mi doživljavamo kao problem. Naši problemi, negativna stanja i reakcije a takođe i neoptimalna ponašanja, uzrokovana su onim što nazivamo mentalni i emocionalni “naboj” – sadržaji nesvjesnog, potisnute misli i emocije koje smo stvorili tokom života, u različitim iskustvima a koje se aktiviraju automatski i kompulsivno u različitim životnim situacijama i stvaraju nepoželjne reakcije, stanja i ponašanja, drugim riječima “kreiraju probleme”. Tretman traje prosječno od 10 do 20 minuta. Cijena: 50 e 2) Metoda: OSNOVNA PROCEDURA PRIMJENE E,T. Metoda omogućava da se u roku od 5-10 minuta neutrališe naboj sa svih loših stresnih situacija, trauma, dramatičnih iskustava, čije memorije i dan danas nosimo sa sobom. Ova metoda takodje može da se aplicira za BUDUĆNOST. Često, prekognitivno znamo da nas čeka neko loše / neprijatno iskustvo (sastanak, javni nastup, ispit, razgovori, itd.)- primjenom ove metode unaprijed transformišemo svoje stanje i energije i dinamiku ljudi i situacija u koje ulazimo nakon implementacije ove metode. Tretman traje prosječno od 5-10 minuta. Cijena: 25 e 3) Metoda: MALI MAGIČNI METOD (M.M.M.) Tehnika za uklanjanje naboja i akutnih bolova. U Dubokom P.E.A.T.-u, M.M.M. se koristi za tjelesne senzacije koje ometaju procesovanje. Takođe se može koristiti za uklanjanje naboja van D.P. procesa. Tretman traje prosječno od 10-30 minuta. Cijena: 25 e ________________ Nedelja, 11 do 18 h 1) Metoda: METOD PRSTA ZA TRENUTNO UKLANJANJE TRAUMA Efikasan metod za uklanjanje veoma teških trauma (incest, silovanje,udesi, nesreće, smrti, sahrane, nasilje itd.). Metod ne može da se aplicira na sebi, već samo na rad na drugima. Tretman traje prosječno 5 minuta. Cijena: 50 e 2) Metoda: DUBOKI P.E.A.T. (D.P) Integriše tzv duboke polaritete ili suprotnosti u ljudskom biću, ostvarujući dvostruku korist Integracijom naboja, praktičnu i duhovnu. U Dubokom P.E.A.T.-u polazimo od problema, a potom otkrivamo sve dublje sadržaje koji vode do najdubljeg uzroka problema. Kada dospijete do najdubljeg nivoa na lancu, problem trajno iščezava i klijent će otkriti, osvijestiti i neutralisati tzv Primordijalne Lične Kodove kroz integraciju ili neutralizaciju suprotnosti, što rješava fundamentalni problem zauvijek (tada shvatamo svoju osnovnu životnu psihološku igru koju smo igrali u mnogim varijacijama nesvjesno i prisilno, oslobođeni svojih glavnih kompulzija). Možemo i dalje igrati tu igru, ali ćemo je igrati svjesno i po svojoj volji, slobodno. Čovjek tada ima slobodu za… i slobodu od… LIČNI KODOVI ili PRAISKONSKI POLARITETI Osnovna igra koju u životu igramo u različitim varijacijama, odnosno, IGRALIŠTE na kome se naša lična igra odvija, nalazi se između dva PRAISKONSKA POLARITETA ( LIČNI KODOVI). Kodovi su ti koji shodno vibraciji duše predodređuju iskustva kroz koja će te najbolje napredovati u materijalnom svetu. Na taj način se „ograđuje“ igralište naše životne igre, nešto što često zovemo sudbina ili „ima nešto“…. što ostavlja moćugnost da uzmemo sudbinu u svoje ruke i živimo život kako mi to hocemo. Tretman traje prosječno od 10-30 minuta. Cijena: 100 e _______________ Ponedeljak, 17:30 do 22h 1) Metoda D.P.4 (i Metoda D.P. 3) najbolja tehnika za promjene mana, nepoželjnih navika, karakternih osobina. Integriše identitete; Idealna tehnika za novac, ljubav, odnose, željena stanja, itd.. Pored neutralizacije problema i traumatičnih iskustava, D.P.4 metodom možete integrisati i poželjne osobine ličnosti i identitete. D.P.4 je mnogostran i fleksibilan metod. Svako može da ga radi, brz je, lako se uči, predvidljiv je. D.P.4 možemo primijeniti na sebi i na drugima. Tretman traje prosječno od 5-10 minuta. Cijena: 100 e 2) Metoda: D.P. 2 Najednostavnije metode. Efikasne i mogu da se primjenuju sa najviše zaglavljenim slučajevima i u kombinaciji sa Dubokom P.E.A.T.-om. Koristimo kada je klijent tzv zaglavljen – može da osjeća nešto, a ne može da misli ili obrnuto – misli, a ne može da osjeća (od silnog prigušivanja i potiskivanja). Tretman traje prosječno od 20 – 40 minuta. Cijena: 50 e POPUST za sva 3 nivoa od 50 e. = ukupno 350 e. Studenti i penzioneri popust od 20% od pune cjene = 320 e Metode su lagane, praktične, dostojanstvene (nema katarzicnih stanja ili velikih izliva emocija), konfidencijalne (niko u grupi neće znati koja je vaša tema koju rešavate), itd. PEAT Metode ce te koristiti do kraja života u svim prilikama za brzo rešavanje subjektivnih problema – za sve što nosi emotivni naboj kao sto su: stres, strahovi, fobije, otpori, anksioznost, kompulsivnosti, nepoželjna ponašanja, mane, slabosti, napadi panike, ljubomora, prejedanje, agresija, napetost, problemi u odnosima, ankcioznost, krivica, ovisnosti kao alkohol, prejedanja, droga, itd..( može da se realizuje u samo jednom tretmanu. Alkohol, droga, hrana i druge glavne zavisnosti mogu uzeti i do 7 tretmana.) PEAT eliminiše naše probleme. Naši problemi su reakcije ili stanja izazvana unutrašnjim ili spoljašnjim događajima ili okolnostima. Na primjer: Osjećam nesigurnost jer nemam dovoljno novca; Osjećam iritaciju zbog bola u leđima; Osjećam tenziju u prisustvu nepoznatih ljudi; Osjećam otpor da radim na svojim ciljevima; Osjećam strah od visine itd. Na seminarima osim edukacije polaznici resavaju i svoje subjektivne probleme po licnom izboru. Vidimo se…Pozvani ste na besplatno predavanje o teoriji P.E.A.T. metoda koja je trenutno jedina metodologija na marketu koja rešava uzroke subjektivnih problema. Kada nema uzroka nema ni posledica. Često jedan uzrok ima više posledica u svom lancu. Metode su lagane, praktične, dostojanstvene (nema katarzicnih stanja ili velikih izliva emocija), konfidencijalne (niko u grupi neće znati koja je vaša tema koju rešavate), itd. PEAT Metode ce te koristiti do kraja života u svim prilikama za brzo rešavanje subjektivnih problema – za sve što nosi emotivni naboj kao sto su: stres, strahovi, fobije, otpori, anksioznost, kompulsivnosti, nepoželjna ponašanja, mane, slabosti, napadi panike, ljubomora, prejedanje, agresija, napetost, problemi u odnosima, ankcioznost, krivica, ovisnosti kao alkohol, prejedanja, droga, itd..( može da se realizuje u samo jednom tretmanu. Alkohol, droga, hrana i druge glavne zavisnosti mogu uzeti i do 7 tretmana.) PEAT eliminiše naše probleme. Naši problemi su reakcije ili stanja izazvana unutrašnjim ili spoljašnjim događajima ili okolnostima. Na primjer: Osjećam nesigurnost jer nemam dovoljno novca; Osjećam iritaciju zbog bola u leđima; Osjećam tenziju u prisustvu nepoznatih ljudi; Osjećam otpor da radim na svojim ciljevima; Osjećam strah od visine itd. “Možemo opisati vodu sa preko 100 imena, ali sve dok ne popijete tu vodu ili ne uđete u nju ne možete je doživjeti iskustveno”. Lokacija- nakon registracije dobijate adresu Uvodno prewdavanje je u subotu, Vrijeme: od 10:30 h do 12 h i nakon toga : Trodnevna OBUKA P.E.A.T. metoda (dobijate sertifikat) Subota od 12 h – 18 h Nedelja od 11 h -18 h Ponedeljak od 18 h -22 h (moguće je pohađati sva tri nivoa), Cijena: 25 e do 100 e po metodi broj ucesnika je ogranicen pa se mozete prijaviti unaprijed putem emaila: peatmethod@gmail.com Seminari PEAT metoda su namenjeni svima koji žele da rade na sebi, da shvate koji su to nesvesni unutrašnji pritisci koji nas nagone da radimo neke stvari na odredjene načine, da identifikujemo spoljašnje znakove koji se odražavaju na unutrašnje procese, da poboljšamo lične i profesionalne odnose, da budemo efikasniji neutrališući blokade i potisnute sadržaje koje nosimo sa sobom od malih nogu. Kao što kaže Jung “Sve dok nesvjesno ne dođe na mjesto svjesnog, ono će voditi naš život, a mi ćemo to zvati sudbinom” Posjetite nasu Facebook stranicu PEAT MONTENEGRO DETALjNIJE O METODAMA: Subota, 10:30 do 18h 1) Metoda: BAZIČNI PEAT i Tatjanina verzija sa obrascem Najlakši metod za naučiti i generalno najpraktičnija metoda u svim prilikama. Može da se aplicira za skoro sve što ima emotivni naboj – strahovi, fobije, otpori, anksioznost, kompulsivnosti bilo kog tipa, nepoželjna ponašanja, mane, slabosti, napadi panike, ljubomora, strah od javnog nastupa, otpori, stres, nesanica, depresija, prejedanje, agresivno ponašanje, napetost, osjećanje niže vrijednosti, potreba za privlačenjem pažnje, neuspjeh, problemi u odnosima, ankcioznost, nesigurnost, nervoza, krivica i slično. Sve što ima naboj – mi doživljavamo kao problem. Naši problemi, negativna stanja i reakcije a takođe i neoptimalna ponašanja, uzrokovana su onim što nazivamo mentalni i emocionalni “naboj” – sadržaji nesvjesnog, potisnute misli i emocije koje smo stvorili tokom života, u različitim iskustvima a koje se aktiviraju automatski i kompulsivno u različitim životnim situacijama i stvaraju nepoželjne reakcije, stanja i ponašanja, drugim riječima “kreiraju probleme”. Tretman traje prosječno od 10 do 20 minuta. Cijena: 50 e 2) Metoda: OSNOVNA PROCEDURA PRIMJENE E,T. Metoda omogućava da se u roku od 5-10 minuta neutrališe naboj sa svih loših stresnih situacija, trauma, dramatičnih iskustava, čije memorije i dan danas nosimo sa sobom. Ova metoda takodje može da se aplicira za BUDUĆNOST. Često, prekognitivno znamo da nas čeka neko loše / neprijatno iskustvo (sastanak, javni nastup, ispit, razgovori, itd.)- primjenom ove metode unaprijed transformišemo svoje stanje i energije i dinamiku ljudi i situacija u koje ulazimo nakon implementacije ove metode. Tretman traje prosječno od 5-10 minuta. Cijena: 25 e 3) Metoda: MALI MAGIČNI METOD (M.M.M.) Tehnika za uklanjanje naboja i akutnih bolova. U Dubokom P.E.A.T.-u, M.M.M. se koristi za tjelesne senzacije koje ometaju procesovanje. Takođe se može koristiti za uklanjanje naboja van D.P. procesa. Tretman traje prosječno od 10-30 minuta. Cijena: 25 e ________________ Nedelja, 11 do 18 h 1) Metoda: METOD PRSTA ZA TRENUTNO UKLANJANJE TRAUMA Efikasan metod za uklanjanje veoma teških trauma (incest, silovanje,udesi, nesreće, smrti, sahrane, nasilje itd.). Metod ne može da se aplicira na sebi, već samo na rad na drugima. Tretman traje prosječno 5 minuta. Cijena: 50 e 2) Metoda: DUBOKI P.E.A.T. (D.P) Integriše tzv duboke polaritete ili suprotnosti u ljudskom biću, ostvarujući dvostruku korist Integracijom naboja, praktičnu i duhovnu. U Dubokom P.E.A.T.-u polazimo od problema, a potom otkrivamo sve dublje sadržaje koji vode do najdubljeg uzroka problema. Kada dospijete do najdubljeg nivoa na lancu, problem trajno iščezava i klijent će otkriti, osvijestiti i neutralisati tzv Primordijalne Lične Kodove kroz integraciju ili neutralizaciju suprotnosti, što rješava fundamentalni problem zauvijek (tada shvatamo svoju osnovnu životnu psihološku igru koju smo igrali u mnogim varijacijama nesvjesno i prisilno, oslobođeni svojih glavnih kompulzija). Možemo i dalje igrati tu igru, ali ćemo je igrati svjesno i po svojoj volji, slobodno. Čovjek tada ima slobodu za… i slobodu od… LIČNI KODOVI ili PRAISKONSKI POLARITETI Osnovna igra koju u životu igramo u različitim varijacijama, odnosno, IGRALIŠTE na kome se naša lična igra odvija, nalazi se između dva PRAISKONSKA POLARITETA ( LIČNI KODOVI). Kodovi su ti koji shodno vibraciji duše predodređuju iskustva kroz koja će te najbolje napredovati u materijalnom svetu. Na taj način se „ograđuje“ igralište naše životne igre, nešto što često zovemo sudbina ili „ima nešto“…. što ostavlja moćugnost da uzmemo sudbinu u svoje ruke i živimo život kako mi to hocemo. Tretman traje prosječno od 10-30 minuta. Cijena: 100 e _______________ Ponedeljak, 17:30 do 22h 1) Metoda D.P.4 (i Metoda D.P. 3) najbolja tehnika za promjene mana, nepoželjnih navika, karakternih osobina. Integriše identitete; Idealna tehnika za novac, ljubav, odnose, željena stanja, itd.. Pored neutralizacije problema i traumatičnih iskustava, D.P.4 metodom možete integrisati i poželjne osobine ličnosti i identitete. D.P.4 je mnogostran i fleksibilan metod. Svako može da ga radi, brz je, lako se uči, predvidljiv je. D.P.4 možemo primijeniti na sebi i na drugima. Tretman traje prosječno od 5-10 minuta. Cijena: 100 e 2) Metoda: D.P. 2 Najednostavnije metode. Efikasne i mogu da se primjenuju sa najviše zaglavljenim slučajevima i u kombinaciji sa Dubokom P.E.A.T.-om. Koristimo kada je klijent tzv zaglavljen – može da osjeća nešto, a ne može da misli ili obrnuto – misli, a ne može da osjeća (od silnog prigušivanja i potiskivanja). Tretman traje prosječno od 20 – 40 minuta. Cijena: 50 e POPUST za sva 3 nivoa od 50 e. = ukupno 350 e. Studenti i penzioneri popust od 20% od pune cjene = 320 e Metode su lagane, praktične, dostojanstvene (nema katarzicnih stanja ili velikih izliva emocija), konfidencijalne (niko u grupi neće znati koja je vaša tema koju rešavate), itd. PEAT Metode ce te koristiti do kraja života u svim prilikama za brzo rešavanje subjektivnih problema – za sve što nosi emotivni naboj kao sto su: stres, strahovi, fobije, otpori, anksioznost, kompulsivnosti, nepoželjna ponašanja, mane, slabosti, napadi panike, ljubomora, prejedanje, agresija, napetost, problemi u odnosima, ankcioznost, krivica, ovisnosti kao alkohol, prejedanja, droga, itd..( može da se realizuje u samo jednom tretmanu. Alkohol, droga, hrana i druge glavne zavisnosti mogu uzeti i do 7 tretmana.) PEAT eliminiše naše probleme. Naši problemi su reakcije ili stanja izazvana unutrašnjim ili spoljašnjim događajima ili okolnostima. Na primjer: Osjećam nesigurnost jer nemam dovoljno novca; Osjećam iritaciju zbog bola u leđima; Osjećam tenziju u prisustvu nepoznatih ljudi; Osjećam otpor da radim na svojim ciljevima; Osjećam strah od visine itd. Na seminarima osim edukacije polaznici resavaju i svoje subjektivne probleme po licnom izboru. Vidimo se…
We found Resetiraj