Udruženje studenata psihologije “Stimulus” i tim Pričajmo o tome organizuju predavanje:”Može li ljubav da traje?” Iako je sam naziv predavanja inspirisan istoimenom knjigom Stivena Mičel, naše gošće psihoterapeutkinje će nam o ljubavi govoriti iz više uglova, i sa vama kroz diskusiju pokušati da odgovore na ovo pitanje koje je postavila sebi, a i drugima skoro svaka osoba na svetu. Doris Rafajlovski, master psihologije, rebt psihoterapeutkinja pod supervizijom, volonterka našeg projekta, i nekadašnja psihološkinja u okviru NGO Atina, iz svog psihoterapijskog ugla pokušaće da nam približi važne teme koje se tiču ljubavi. Kroz svoju višegodišnju praksu, Doris je radila sa ženama koje su žrtve nasilja i imaju u svom iskustvu jednu ili višestruke traume. Kako su trauma i ljubav povezane? Na koji način nas naše iskustvo traume određuje, kakve posledice ostavlja, kako nastaviti život, kako pričati sa nekim ko ima iskustvo traume, na koji način podeliti sopstvenu traumu sa nekim, o ranjivosti i hrabrosti, o asertivnosti u seksu, o ženskom pravu na ne, o tome kako kroz razgovor možemo pomoći da se veze ne samo očuvaju već i poboljšaju. Bojana Obradović, master psihologije, rebt psihoterapeutkinja pod supervizijom, koordinatorka i volonterka projekta Pričajmo o tome razgovaraće sa vama o tome kako naše porodice utiču na oblikovanje naših uverenje o ljubavi, o stilovima afektivnog vezivanja, komunikaciji u vezi, kako nas iskustva uče o sebi i drugima, da li je moguće ponovo voleti i kako, o prevari i narcizmu u vezi, načinima pokazivanja ljubavi, kako i zašto biramo određene osobe a druge ni ne primećujemo. Predavanje će se održati u Klubu Filozofskog fakulteta. Ulaz je slobodan. Vidimo se. USP “Stimulus” i Pričajmo o tome 🌷🍀Jeste li znali da 80% novogodišnjih odluka propadne do prve polovine februara? Tako pokazuju itraživanja rađena u SAD. Razlozi zašto je to tako su brojni i dobro su dokumentovani. Ova radionica je osmišljena tako da učesnici kroz psihološke i strategijske vježbe dobiju nove alate uz pomoć kojih će uspješno da postave i ostvare svoje ciljeve i izbjegnu samo-sabotiranje Ukoliko ne želiš da živiš istu godinu iz godine u godinu i zaista želiš da nešto promijeniš, ova radionica je za tebe. Kroz 4 sata rada imaćeš priliku da kroz pažljivo osmišljene vježbe stekneš uvid u svoj dosadašnji život, analiziraš svoje dosadašnje performanse, utvrdiš svoje slabe i jake strane, osnažiš se i konačno psotaviš ciljeve i spremiš plan za njihovu realizaciju. Kako je cilj radionice da svako od učesnika na kraju izađe osnažen i sa spremnim planom za ostvarivanje svojih ciljeva, broj učesnika je ograničen samo na 8. Godine i pol nisu relevantni za učešće u radionici. Prijave prijave su moguće isključivo preko mejl adrese: alammark@gmail.com preko koje treba tražiti dodatne informacije. Svi zainteresovani učesnici pošto se jave preko mejl adrese dobiće dalje instrukcije. Prijavni mejl treba nasloviti sa “prijava za radionicu” i u kratkim crtama se predstaviti i navesti zašto ti je važno da učestvuješ u ovoj psihološkoj radionici. Radionicu “Postavljanje i ostvarivanje ciljeva” vodi psiholog i psihoteraput Кашић Ал-Аммар Datum: 18.01.2020. Vrijeme: od 17 do 21 h Mjesto: Podgorica Neka 2020. bude tvoja najbolja godina do sada! Dobro došli! <3U toku je formiranje nove iskustvene grupe za lični rast i razvoj. Namenjena je onima koji žele da bolje upoznaju sebe, da razviju svoje potencijale, da osveste svoje funkcionisanje, svoj odnos prema sredini, partneru, šefu, nastavniku, roditelju, detetu, a sve u funkciji rasta i razvoja. Upoznavajući sebe, svoje potencijale, kao i zastarele obrasce ponašanja promena će se dogoditi i podstaći lični rast i razvoj. Ukoliko se uključite u iskustvenu grupu naučićete da prepoznate svoje ciljeve, svoje snage, naučićete da prepoznate i prepreke unutar sebe – sabotere ovih ciljeva. Naučićete da prepoznate koji obrasci mišljenja i doživljavanja vas vode ka neuspehu. Naučićete načine da efikasno organizujete svoje snage i potencijale kako bi napravili realne i željene promene u svom životu. Uvidećete značaj postavljanja jasnih granica i razlikovanja sopstvene od tudje odgovornosti i osvestiti načine na koje se odričete sopstvene odgovornosti.Steći ćete znanja o tehnikama jezika odgovornosti i njegovog značaja za efikasno upravljanje unutrašnjim procesima.Steći ćete znanja o stresu, njegovom nastanku, funkciji i različitim manifestacijama i upoznati se sa tehnikama i metodama za kontrolu i prevazilaženje stresa. Obučićete se asertivnoj komunikaciji, naučićete da kažete ne kada mislite ne, a sa svakim korakom ka rastu i razvoju znaćete da se nosite sa teškoćama u životu. jer ,,život je i težak” ali je život samo jedan! Iskustvenu grupu vode edukatori koji su visoko obučeni profesionalci iz oblasti psihoterapije, psihološkog savetovanja koji imaju veliko iskustvo u radu na podsticanju procesa promene i razvoja kod svojih klijenata. Trajanje iskustvene grupe je 15 sati raspoređenih u pet meseci. Cena za tri sata rada na sebi iznosi 4000,00 dinara. Rad grupe se odvija subotom od 17 do 20 časova. Prijave i informacije se vrše na telefon 063 228 257 ili na mejl adresu gaps.srbija@gmail.com Dobrodošli!Razgovor sa psihologom i American Corner Podgorica vas pozivaju na interaktivno predavanje povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja. Predviđenih 60 minuta interaktivnog predavanja posvećeno je afirmaciji mentalnog zdravlja kroz prizmu prilče o oblikovanju i prirodi ljudske ličnosti i jednom širem kontekstu predstavljenom kao ljudska sudbina. Predavanje i razgovor vodi: Кашић Ал-Аммар, spec. psiholog i psihoterapeut u edukaciji. Trajanje: 60 minuta Adresa: American Corner Podgorica, Američki ugao, Vaka Đurovića 12, Podgorica (KIC Budo Tomović, 2. sprat) Datum:10.10.2019. Vrijeme: 19:00h. Predavanje i razgovor su otvorenog tipa i svi su dobrodošli! Vidimo se! 😉Centar za integrativni razvoj je organizacija koja se bavi područjem osobnog razvoja kroz prvi četvorogodišnji program integrativne psihologije, tjelesno orijentirane terapije i duhovnosti u Hrvatskoj i u ovome dijelu Europe. Uz četvorogodišnji program, CIR se promocijom osobnog razvoja bavi i kroz predavanja, radionice i specifične tematske edukacije. Nastao je kao rezultat dugogodišnje edukacije, rada i istraživanja u području osobnog razvoja dvojice osnivača – Lasla Pintera i Tomislava Senečića – koji su iskustva stečena na međunarodnim edukacijama nadalje istraživali i razvijali te kroz godine rada razvili vlastitu integrativnu metodu. Nakon naše edukacije u Snowlion Center School koju je osnovao Rolf T. Steiner, baziranu na metodama Barbare A. Brenan i koja je uključivala iscjeljivanje psihodinamike ljudskog energetskog polja te tjelesno orijentirani psihoterapijski pristup, počeli smo tamo raditi kao učitelji asistenti. 2001. godine otvorili smo podružnicu Snowlion programa u Hrvatskoj te upisali prvu generaciju studenata. S vremenom je matični Snowlion program u radu krenuo prema specifičnim segmentima duhovnosti, udaljivši se od psihodinamičkog rada koji je početno zastupala. S obzirom na to da smo mi u svom radu sve više naglasak stavljali upravo na psihodinamički aspekt rada, odvojili smo se od Snowliona i krenuli sa stvaranjem programa koji u sebi objedinjuje principe integrativnog osobnog razvoja, s naglaskom na dovršenju predosobne i rane osobne psihodinamike. Dakle, Centar za integrativni razvoj je nastao redefinirajući svoj program kao spoj rada na predosobnoj, osobnoj i nadosobnoj psihodinamici kao bitnim dijelovima ljudske stvarnosti. CIR u radu objedinjuje ideje i metodologije različitih psihoterapijskih i duhovnih pravaca unutar integrativne metode koju smo na navedenim temeljima sami usavršili. U radu s osobnošću koristimo psihoanalitičke i kliničke teorije vezane za rani dječji razvoj koji je baziran na radu Margaret Mahler i Daniela Sterna. Njihovo znanje objektnih relacija povezano s teorijom vezivanja Johna Bowlbya i Mary Ainshworth pruža širi pogled na psihodinamiku formiranja ljudskog ega. U razumijevanju psihodinamike također koristimo osnovne postavke jungijanske analitičke psihologije i evolucijske psihologije, koja u načelu potvrđuje mnoge jungijanske postavke. Uz navedeno psihodinamičko razumijevanje  koristimo i učenje Pathworka, duhovne-psihologije koju je svijetu predstavila Eva Pierakkos, i Core-energetiku, neorajhijansku tjelesno orijentiranu terapiju čiji je začetnik John Pierrakos. Koristeći model troslojne psihe – Više jaNiže ja i maska – u radu uključujemo prepoznavanje ego-identifikacija koje se provlače kroz ta tri sloja. Komplementarno Pathworku i transpersonalnoj psihologiji, u integrativnom tumačenju ljudske psihe također koristimo integralni model Kena Wilbera koji se bavi tumačenjem ljudske psihe i njezine evolucijske prirode. Također za funkcionalnost vlastitih metoda rada nalazimo potvrdu u novim otkrićima neuro-psihologije. Uz navedene metode u duhovnom radu koristimo i neke postavke modela A. Hameeda Alia i njegova Diamond Approacha, kao i ezoterično učenje Stylianosa Atteshlisa – Daskalosa. S druge strane u pristupu traumi te užitku i boli osim rada Petera A. Levinea koristimo i klinički pristup CIL-a, programa koja se bavi radom s ranom traumom. Upravo u radu s traumom razvili smo vlastiti model u kojemu smo integrirali teorijski pristup spomenutih modela s tjelesno orijentiranim pristupom, to jest s tjelesno-emocionalnim procesnim radom. Ples i pokret su također bitan dio našeg programa. Kroz plesni pokret polaznici imaju prilike na novi, spontan način iskusiti određene aspekte sebe koje kontroliranije i statičnije metode rada često ne mogu tako slobodno dosegnuti. Iscjeljivanje polaganjem ruku je još jedan aspekt rada koji u našem pristupu koristimo. Prepuštanje pozitivnoj namjeri, podršci i energetskom toku koji teče iz ruku i energetskog polja osobe koja kao kanal usmjerava iscjeljujuću energiju osobi koja ju prima je prekrasno višedimenzionalno iskustvo koje je riječima teško opisati. Rad polaganjem ruku također dodiruje specifične zone u ljudskom tijelu, psihi, odnosno suptilnim tijelima koje drugi aspekti rada na taj način ne mogu doseći. Kroz dugogodišnje iskustvo u radu uvidjeli smo da ljudi koji kreću duhovnim putem najčešće imaju velike praznine u razumijevanju i prihvaćanju određenih aspekata svoje osobnosti. Ako osobnom razvoju pristupe jednostrano, bez osnovne informiranosti o bazičnom funkcioniranju ljudske psihe najvjerovatnije će se zaplest u neproduktivan rad koji im neće dati konstruktivne rezultate.  Gradit će duhovnost koju je nemoguće na konstruktivan način povezati sa zahtjevima svakodnevnog života. Zbog navedenih poteškoća, u našem pristupu u prvom koraku polaznike informiramo o osnovnim principima funkcioniranja ljudske psihe. Dajemo im cjelovitu mapu ljudskog bića i objašnjavamo zašto su određeni aspekti rada važni, te kako su međusobno povezani. Nakon toga predlažemo smjernice i osnovne korake rada. U drugom koraku fokusiramo se na dovršenje psihičke nedovršenosti koje polaznici imaju, a tiču se faza njihovog predosobnog (iskustava iz prve 3 godine života) i ranog dječjeg razvoja (od 3. godine do adolescencije). Paralelno s postepenim iscjeljenjem tih najranijih nedovršenih dijelova psihe na kojima se bazira zdravo funkcioniranje ljudskog ega polaznicima pomažemo da  izgrade zdravi odrasli ego u dijelovima psihe gdje osjećaju da im nedostaje. Ovakav integrirajući rad polaznike dovodi i ukorjenjuje u osjećaju zadovoljstva sa samim sobom koji daje osjećaj stabilnosti u svakodnevnom životu. Sljedeći važan korak u našem pristupu je i otvaranje prostora iskustvima kroz koja se polaznici povezuju s najdubljim dijelom vlastite psihe, Višim Ja, odnosno trajnom, esencijalnom, sržnom osobnošću koja je po svojoj prirodi stalna i stabilna te daje osjećaj mira i spokoja koji promjenjiva površina naše ljudske psihe kojom vlada separirani ego, ne može dati. U tom aspektu rada pomažemo ljudima da postepeno integriraju vanjski separirani dio osobnosti –ego osobnost– s unutarnjom –esencijalnom ili stalnom osobnošću– odnosno –jastvom ili Višim Ja– (da spomenemo samo neke od naziva koje duhovni programi koriste pri imenovanju središnjeg, izvorišnog dijela ljudske psihe). Takva integrirana, ujedinjena osobnost predstavlja po našem shvaćanju stvarni cilj duhovnog razvoja i evolucijski put ljudske vrste. S obzirom na to da današnje društvo i kultura u kojoj živimo ogroman naglasak stavljaju na materijalni uspjeh i ispunjenje kroz materijalnost i izvanjski život, svojim zadatkom smatramo vraćanje fokusa te stvaranje prostora za povratak našim stvarnim unutarnjim potrebama koje nas istinski ispunjavaju. Uvidjeli smo da u klasičnom školskom sistemu našeg društva ne postoje jasne smjernice i poduka kako i zašto se u životu možemo “pogubiti”, te ako se “pogubimo”, kako da se “vratimo” sami sebi i nađemo stabilnost koju smo izgubili. Pošto smo kroz vlastita neugodna i bolna životna iskustva osjetili taj nedostatak, te ga kroz dugogodišnju potragu i trud ispravljali, odlučili smo stvorili sustav edukacije kojom možemo pomoći ljudima koji su se našli u sličnoj situaciji da ponovno nađu stabilnost i zadovoljstvo koja im u osjećaju sebe nedostaje. CIR programima otvaramo perspektivu i dajemo praktičnu obuku kroz koju podržavamo polaznike u jasnoj orijentiraciji i realizaciji u vanjskom svijetu i međuljudskim odnosima, ali isto tako im pomažemo da svoj vanjski život integriraju s vlastitom unutarnjom duhovnom prirodom. Dakle, mi zastupamo pristup osobnom razvoju i duhovnosti koji polaznike ne udaljava ni od materijalno-tehnološkog, kao ni od međuljudskih odnosa, već proširuje perspektivu te vraća onaj dio koji smatramo da nedostaje i za kojime na društvenoj, kao i na individualnoj razini, postoji iskonska potreba – proširenje i integracija naše osobnosti kroz ukorjenjenje u vlastitu izvorišnu duhovnu srž. U tom su smislu naše edukacije i programi orijentirani na harmonično razvijanje svih aspekata naše ljudske prirode. * Osnivači CIR-a Laslo Pinter i Tomislav Senečić, te Enesa Mahić su punopravni članovi EABP-a (European Association for Body Psychotherapy) * Centar za integrativni razvoj je član SPUH-a (Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske)Poslije 8-godišnjeg rada kao Mr Farmacije i farmaceutskog savjetovanja koje bi se ne tako rijetko završilo na psihološkom savjetovanju,odlučila sam se za nove poslovne izazove. Ispunila sam svoj san dvogodišnje bazične edukacije iz psihologije u njemačkoj školi alternativne medicine u Essenu i u Dizeldorfu od 2008-2010 godine Završavam edukaciju za psihološkog savjetnika,polažem stručni ispit za zdravstvenog praktičara za psihoterapiju i time dobivam licencu za samostalni rad .(april 2010) Nakon bazične edukacije slijedi četverogodišnja specijalistička edukacija iz sistemske porodičnee psihoterapije u Sarejevu u saradnji sa Beogradom od 2012-2016 godine. Dodatne kvalifikacije, koje također završavam u Njemačkoj. : Autogeni trening/certificirani voditelj/septembar 2010 Praktičar Peter Hess zvučne masaže/oktobar 2017 Relaksacioni trener za djecu i mlade/juni 2015 Savjetnik za Bahove cvijetne kapi/mart 2011 Life coach,ICI/juni 2013 Također sam ponosna majka troje djece koji su moji naizazovniji životni učitelji.

Edukacije:

Filozofski fakultet, odsjek za psihologiju (u Rijeci) Gestalt psihoterapija (u Zagrebu pri Njemačkom IGW Institutu iz Würzburga) Magisterij mastera art-terapija: likovna terapija, glazbena terapija, terapija kroz ples i pokret, te dramska terapija na postdiplomskom studiju u Rimu, Universita Roma 3. Kognitivno-bihevioralna terapija ( u Rijeci) Sistemske konstelacije (Zagreb)

Članstva:

HPK – Hrvatska psihološka komora DPI – Društvo psihologa Istre DGIPH – Društvo gestalt i integrativnih psihoterapeuta Hrvatske SPUH – Savez psihoterapijskih udruga Hrvatske  

Radno iskustvo:

Iskustvo psihološkog kliničkog i grupnog rada stekla je kroz rad u Psihijatrijskoj bolnici Rab i u Psihijatrijskoj bolnici za odrasle, djecu i mladež u Zagrebu, te kao stručni suradnik raznih udruga (art-terapija s djecom, mladima i odraslima). Aktualno je voditeljica Centra za osobni rast i razvoj kreativnih potencijala u Istri. Certificirana psihoterapeutkinja gestalt i art psihoterapije, vodi niz različitih autorskih art-terapijskih radionica za žene, te raznih kreativnih i psiholoških radionica za djecu i odrasle,  individualnu psihotearpiju, te duže i kraće art-terapijske intenzive ( retreat programe), sudjeluje u raznim aktivnostima i edukacijama,  koautor je priručnika preventivnog programa za djecu za stručne suradnike u osnovnim školama (projekt Ljubav u pokretu). Autorica i voditeljica programa multimodalnog pristupa integrativne art-terapije.

Osobni pristup radu:

U svom radu usmjerena je na holistički pristup čovjeku, kroz integraciju znanja i mudrosti raznih psihotearapijskih pravaca, umjetnosti, kreativnosti, psihologije, rada na tijelu, i duhovnosti. U svom radu naglašava važnost povratka prirodi (vanjskoj i unutarnjoj), osluškivanju i praćenju prirodnog ritma čovjeka. Rad se temelji na upoznavanju vlastitih unutarnjih procesa i njihova izražavanja kroz kreativne medije, te otkrivanja vlastite kreativnosti, pozitivnih resursa, autentičnosti čovjeka, osvještavanja unutarnjih potreba, blokada, unutarnjih sabotera, te na svjesnom preuzimanju odgovornosti za sebe i svoje osjećanje, osnaživanjem kroz suočavanje sa svakodnevnim i traumatičnim izazovima i zahtjevima koji se percipiraju kao mogućnost učenja, napretka i osobnog rasta.

Umjetnički rad:

Osim psihoterapijom i art-terapijom posvećena je i umjetničkom izražavanju i stvaranju. Bavi se slikanjem, skulpturama, izradom ogledala i namještaja, mozaika, oslikavanjem prozora i murala, kreiranjem odjeće…Održala je nekoliko samostalnih i veći broj skupnih izložbi, njezini radovi u više su navrata nagrađivani.
We found Resetiraj