Maksime o istinskom sopstvu

Maksime o istinskom sopstvu

Charles Berner:

1.  Ti si jedinstven, nestvoren i imaš izbor da uđeš u odnos sa drugima ili ne.

2.  Ti ne možeš biti podeljen na delove, niti si deo nečeg drugog.
3.  Ti je jedinstveni ’Ko’, onaj koji jesi, i to je apsolutno jedinstveno.
4.  Ti nisi stvar (materija), ideja ili duša.
5.  Ti nisi lociran u vremenu ili prostoru i nisi energija ili masa.
6.  Ti nisi telo, mozak, um, biće ili nečija tuđa misao.
7.  Ti nisi svesnost, ali možeš biti uključen u svesnost kad si u kontaktu sa nekim drugim.
8.  Ti nisi Bog, ali imas božanske kvalitete.
9.  Ti postojiš kao što Bog/Istina postoji, ne u uobičajenom smislu stvorene supstance koja postoji kroz vreme.
10.  Tvoja sloboda izbora da uđeš ili ne uđeš u odnos sa drugima jeste apsolutna i ne može se poništiti niti je neko može menjati.
11.  To da ti postojiš jeste samoočigledno. Dokaz da ti postojiš, u apsolutnom smislu, nije potreban i ne treba ga ni pokušati dati, jer samo ti možes potvrditi da ti jesi.

 

“Pošto je prosvetljenje direktno svesno iskustvo istine, znati šta je svesnost je od ključne važnosti u postizanju prosvetljenja. Svesnost je ono stanje koje proizilazi iz međusobne razmene, kontakta između pojedinaca. To je ključno otkriće koje je dovelo do rapidno visokog rasta procenta rezultata koji se postižu na Intenzivu. Da bi neko bio svestan svoje sopstvene istinske prirode, onda, prema ovoj definiciji svesnosti, on mora komunicirati, predstaviti sebe drugom pojedincu. U trenutku kada odluči da prenese sebe, onakvog kakav on uistinu jeste, drugome, on postaje svestan sebe. Ako, međutim, on prenosi nešto drugo, a ne sebe, on postaje svestan toga šta nije: ličnosti, misli, stanja bića ili nečega drugog sa čime se poistovetio.” (Charles Berner)

Pročitaj  U kojem omjeru je samokritičnost poželjna, a kad nam šteti?

Spoznaj samog sebe: e-knjiga download

Intenziv direktnog iskustva istine

Intenziv direktnog iskustva istine je suvremeni metod, tehnika duhovnog razvoja koja se na najdirektniji mogući način bavi upravo sa smislom, razumijevanjem sebe i svijeta u kojem smo. To je trodnevni praktični seminar (radionica, workshop), čiji je jedini, isključivi cilj postignuće prosvjetljenja, koje ovdje definiramo kao “direktno iskustvo istine”. “Direktno” znači bez bilo kakvog procesa. Za um je praktično nemoguće da to logički razumije. U prirodi uma je da spoznaje putem nekog spoznajnog procesa. Za um, svako iskustvo je indirektno iskustvo, jer podrazumjeva proces kojim se to iskustvo stiče. Direktno iskustvo je, stoga, apsurd za um i za logiku. Logički posmatrano, direktno iskustvo ne može postojati, jer bi to – po uobičajenoj logici – bilo jednako tvrdnji da dva objekta mogu zauzimati isti prostor, ili da jedan objekat istovremeno može biti na dva mjesta. To je naravno nemoguće u logičkom svijetu strukturisanog vremena i prostora. No, direktno iskustvo neovisno je o zakonitostima vremena, prostora i uma.
No Tab Selected
Pročitaj  I kada ti kažu da ne možeš, ti zagrizi najjače
Ostavite vaš komentar
Komentar
Ime
Email