MEDITACIJA "LAVLJA VRATA" Pošto je danas, 08.08., duhovno i energetsk…

MEDITACIJA "LAVLJA VRATA"

Pošto je danas, 08.08., duhovno i energetski najjači dan u okviru otvaranja portala "Lavlja vrata", a koji traje od 26.jula do 12. avgusta, evo i meditacije koju možete primjeniti.

Kraća verzija za one koji nemaju previše iskustva sa ovom vrstom meditacije.
Sjedite u udoban položaj, namjestite se tako da vam ništa ne smeta i započnite sa dubokim udisajima i izdisajima. Pustite da sve vaše brige i misli o sutra kao i o jučer, odu od vas tako što ćete nastaviti duboko disati i posmatrati svoj dah. Kad osjetite da ste dovoljno opušteni, zatvorite oči i pogled blago usmjerite ka gore, (ka 6. čakri).
Potom, povežite se sa svojim Višim Sopstvom (Višim Ja) i svojom Ja Jesam Prisutnošću, i pozovite ih da vas vode kroz ovu meditaciju onako kako je za vaše Najveće Dobro. Izrazite namjeru da dobijete maksimum od povezivanja sa otvorenim portalom Lavlja vrata i potom pustite da energija povezivanja sa portalom teče.
NAPOMENA: Ako želite povežite se sa duhovnim autoritetom koji je vama blizak. Ja se već dugo vremena povezujem isključivo sa svojim Višim Ja, svojim Ja Jesam Prisustvom ine pozivam anđele, arhanđele, uzašle majstore i druge da budu sa mnom. To je zato što smo u sveopštem miješanju Tamne strane prečesto imali "na vezi" lažne anđele, arhanđele i Uzašle Majstore. Potrebno je iskustvo da bi se razlučili lažni od pravih.
Duža verzija (za iskusnije)
Dobro je prije početka povezivanja s portalom prvo se povezati sa srcem Majke Zemlje /tj. Gaje/, tako što ćemo iz srčane čakre pružiti ka dole jednu svjetlosnu zraku kojom ćemo poslati svoju Ljubav Majci Zemlji. Potom ćemo po toj istoj zraci odozdo od srca Gaje primiti ljubav nazad, do svoje srčane čakre. Nakon toga, usmjerimo jednu zraku iz srčane čakre ka gore, ka Centralnom Duhovnom Suncu naše galaksije i isto tako pošaljimo osjećaj Ljubavi. Poslije nekog vremena, pustimo da osjetimo kako nam se po toj istoj zraci iz Centralnog Duhovnog Sunca vraća ta ista ljubav ustostručena. Primimo je u svoju srčanu čakru. Tek tada bi bilo ispravno započeti meditaciju.
Uz sve već pomenuto, nastavljamo sa namjerom:
"Sada se otvaram energijama portala Lavlja vrata" .Potom vidite svjetlosnu zraku kako ide iz vaše 7.čakre ka portalu. Tražim od mojih vodiča (tj. od mog Višeg Ja i mog Ja Jesam Prisustva) da mi pomognu da se u mojoj DNK otključaju svjetlosni kodovi, ćelijska memorija, i uspavane sposobnosti. Postavljam namjeru da energija Milosti, Ljubavi i Svjetlosti koja dolazi iz portala pokrene najbolje u meni, otkloni ono najslabije i time potakne podizanje moje vlastite vibracije. Neka me ove moćne energije potpuno očiste od svih blokada i svega što nije Ljubav u meni. Poslije postavljanja ovih namjera, ako želite, možete postaviti i namjere za ostvarenje nekih konkretnih ciljeva, tj. sve ono što već vježbate da manifestirate prema Zakonu privlačenja. Na kraju, – zahvaljujem svojim vodičima i svim duhovnim bićima sa viših duhovnih ravni koja mi sada pomažu da ostvarim svoje namjere.
I tako jest, tako jest, tako jest!
Amin ili Namaste, šta god vam već paše!
NAPOMENA: Kod postavljanja zahtjeva da nam se otključaju svjetlosni kodovi, ćelijska memorija i uspavane sposobnosti moramo imati na umu da smo mi u trenutku povezivanja sa portalom skup svega što smo dosad postigli u radu na sebi i da je ovaj zahtjev pomalo i suvišan. Jer, ako nismo dovoljno očistili sebe, tada se neće ni moći otključati kodovi pošto je uslov za to, da mi vibriramo već od ranije na toj frekvenciji da bi se taj proces mogao započeti. Zašto, ipak, tražimo i izgovaramo ovu namjeru? Time Univerzumu i Životu samom "saopćavamo" da smo spremni i da smo toliko Svjesni da znamo da to, prije svega, postoji u nama, te da imamo težnju/cilj da se još više razvijamo i rastemo na ljestvici Svijesti i vibracija. Dobro je to uvijek reći i imati na umu jer tada potičemo onu "čaroliju Univerzuma" da nam "pošalje" sve što trebamo da bismo to i postigli. Tako da onda pri meditaciji na nekom narednom portalu ovaj naš cilj bude bliže svom ostvarenju.
Nadam se da je ovo dovoljno i za instrukcije i za popratna objašnjenja ove meditacije. Ovaj uzorak meditacije možete upotrebljavati i za druge važne "datume" ali i u svakodnevnoj meditaciji, samo što onda izostavimo dio koji se odnosi na portal Lavlja Vrata.
Želim vam od srca, da dobijete maksimum od povezivanja sa Lavljim vratima i da vam se trajno otključaju vrata Znanja, Mudrosti, Razumijevanja i napose, Neuvjetovane Ljubavi kao glavnog pokazatelja porasta vaše Svjesnosti.
Jasna Luminus –
Utočište – Sanctuary

Pročitaj  UZ 6. GODIŠNJICU "UTOČIŠTA" Dragi posjetioci, stari i novi! Prvobitn...
Ostavite vaš komentar
Komentar
Ime
Email