NOVA ZVJEZDANA KAPIJA OKO PLANETE Zadnju sedmicu decembra 2019.godine oko plane…

NOVA ZVJEZDANA KAPIJA OKO PLANETE

Zadnju sedmicu decembra 2019.godine oko planete Zemlje bit će načinjen specijalni krug sačinjen od manjih sfera koje skupa tvore građevinu nalik na položenu (ležeću) Zvjezdanu kapiju. Ovo će biti postavka za aktiviranje sljedećeg dijela Božanskog plana za planetu Zemlju jer će se na te sfere iz dubina galaksije, tačnije iz Centralnog duhovnog sunca galaksije, preko novotvorenih portala i crvotočina, početi slati novi talasi koji za svrhu imaju intenziviranu transformaciju svih naših ćelija te sveg živog svijeta na Zemlji. To su posve nove zrake koje su „sadržajem“ sasvim drugačije od svega što je dosad upućeno iz Centralnog duhovnog sunca, a u svrhu oporavka planete i ljudi na njoj. Zatim će te sfere emitirati primljene zrake u jedan snop iznad sjeverne hemisfere i jedan ispod južne hemisfere tako da će cijela Zemlja biti obuhvaćena ovim zrakama.

ENERGETSKO ČIŠĆENJE NAJVEĆIH GRADOVA

Naime, jedna velika faza čišćenja svega što je instalirano na Zemlju i u orbitu oko Zemlje, od strane Tamnih, sada se okončava. Kosmičke snage prijateljski nastrojenih kosmičkih civilizacija su, inače, već duže vrijeme preraspoređene duž cijelog globusa i nad najvećih devet gradova na Zemlji: New York (USA), Peking i Šangaj (Kina), Tokio(Japan), Kairo (Egipat), New Delhi i Mumbai (Indija), Mexico City (Meksiko) i Sao Paolo (Brazil). Nad njima se nalaze Plejadanski, Andromedanski te brodovi još nekih civilizacija. No, i nad drugim velikim gradovima se nalazi najmanje po jedan ili više brodova različitih kosmičkih civilizacija koji nisu stacionarni, kao Plejadanski, već odlaze i dolaze onako kako to trenutna situacija nalaže. Naime, sa tih brodova spuštaju se pozitivne gama zrake te razbija ogromna količina negativne energije koja visi iznad svakog od najvećih gradova svijeta. (Gama zrake su snopovi fotona. Foton je kvant energije, odnosno "energetski paket", bez mase mirovanja.)

Utiče se na uslove pod kojima će se povisiti Svijest ljudi tako što se uklanjaju manje arkonske mreže (manje u odnosu na one koje su obuhvatale cijelu planetu) i instalacije u eteričnom sloju, razapete iznad ovih najvećih gradova. Ovi gradovi su bili sve donedavno izvori najvećeg napajanja negativnom energijom za sve negativno orijentirane civilizacije prisutne u našem sektoru galaksije.

NOVE DUŠE SA SPECIFIČNOM SVRHOM

Razlozi intenziviranja aktivnosti na čišćenju planete od svih vrsta negativnih energija su – naši najmlađi. Pošto sada u obilju dolaze nove duše s vrlo preciznom životnom svrhom (novi talas tih duša je započeo još 2007.), cilj je da se pozitivne i hraneće kosmičke energije dopreme do tih novih duša kako ih ne bi zagušile teške i niske vibracije gradova u kojima su rođeni.

Te duše od kojih su neke tek bebe, neke su u dobi od 1 do 7 godina, a druge starije (najstarije su trenutno stare 12 godina) očajnički trebaju pomoć kosmičke braće jer se njihova tijela, DNK i cjelokupno njihovo biće hrani svjetlom, ljubavlju, pažnjom i nježnošću, te je zato potrebno još više očistiti niske energije koje vladaju oko njih. Te bebe i mala djeca uglavnom su budući kreatori novih političkih i ekonomskih odnosa na Zemlji, a predstavljaju duše iz različitih sektora, ne samo naše, već i drugih galaksija. Potpuno su drugačije od svega što smo dosad zabilježili o vrstama duša (indigo, kristalna djeca, itd.) i predstavljaju doslovce novi kosmički red koji će biti uspostavljen nakon što se Zemlja potpuno očisti od arkonske milenijumske vladavine. Oni su tu da organizuju život na Zemlji kada sve već bude očišćeno od negativnih uticaja. To je posljednja generacija "intervenirajućih duša" koja je odlučila da dođe na Zemlju kroz proces rođenja u ljudskom tijelu. Sve ostale bebe na Zemlji ne pripadaju ovoj grupi duša. One inače trebaju realizirati svoju svrhu na najvišem nivou, vodeći poslove planete Zemlje ujedinjenim snagama, onda kada granice medju državama budu i zvanično pobrisane, a trajni mir na planeti uspostavljen.

Pročitaj  PROMJENA MREŽA Zanimljivo poređenje: U trenutku kada se sa planete Zemlje i n...

Na planetarnom nivou, intenziviraju se akcije pozitivnih snaga moći koje zajedno sa snagama vanzemaljskih civilizacija ubrzano čiste negativce, pospremajući ih ili u zatvore ili ih miču sa njihovih istaknutih funkcija (smjene brojnih funkcionera u bankama i vladama mnogih zemalja su već neko vrijeme u toku). O tome glavni mediji ne izvještavaju, osim u rijetkim slučajevima, onda kad je baš očito i kad se ne može sakriti da je neki visoki dužnosnik maknut sa svoje funkcije.

NESTANAK POJEDINIH ŽIVOTINJSKIH VRSTA

Osim stacionarnih portala kojih trenutno ima 34 glavna na planeti (2 se trenutno ne koriste), kroz koje prolaze ne samo brodovi već i pojačani „kontingent“ kosmičkih energija i drugih zraka duhovne prirode utičući na mijenjanje svijesti čovječanstva, postoje i portali koji se javljaju u određene vremenske periode.

Jedan od tih je bio 11:11, a drugi slijedi 12.12. 2019, treći 22.12.2019, i tako redom. Većinu vremena između portala, dakle, tokom cijele godine stižu na Zemlju novi kodovi koji prvenstveno utiču na izmjenu genetske strukture svega živog na Zemlji, počev od biljaka i životinja do ljudi.

Pojedine vrste biljaka i životinja neće preživjeti talas Transformacije i one će otići. Zemaljski naučnici uspijevaju da zabilježe tek sporadično nestanak čitavih životinjskih vrsta, ili ogromno smanjenje broja postojećih životinjskih vrsta pa te informacije se puštaju u javnost „na kašičicu“. Naime, vrši se preuredjenje trenutne Zemlje i cjelokupnog života na njoj. Bez obzira na to koliko će ljudskih jedinki ostati na ovoj Zemlji poslije procesa Transformacije, činjenica je da će ti preostali ljudi živjeti u sasvim drugačijem okruženju nego je ovo koje imamo sada. Zemlja se naime čisti i od prekomjernog broja životinja nastanjenih na njoj, a ne samo od ljudi. I taj proces teče simultano, kako za ljude tako za životinje.
Kao i sve u Univerzumu, nestanak pojedinih biljnih i životinjskih vrsta ima svoje mjesto u općem planu i sve je već od ranije usaglašeno. Zanimljivo je da će iz još nepoznatih dubina mora izroniti pojedine životinjske vrste za koje nismo niti znali da postoje na našoj planeti. Neke od njih su nedavno otkrivene i prezentirane javnosti, ali naučnici su i dalje zbunjeni te ne nalaze objašnjenje za postojanje takvih specifičnih životinjskih vrsta koje opstaju na takvim dubinama i u takvom okruženju za koje su tradicionalno smatra da nije moguće živjeti.

Pročitaj  VIRUSI NAM NE MOGU NIŠTA (ako mi to ne želimo) Kad god pročitamo vijesti o novo...

Što se tiče unutrašnjosti planete, sada se vode bitke za “prevlast” nad unutrašnjom Zemljom. Naime, kako je već mnogima poznato, čiste se već duže vrijeme sve nastambe reptila i njihovih saradnika a što na mnogim mjestima ne ide baš tako glatko kako se pretpostavljalo. Stanovnici unutrašnje Zemlje pomažu vanzemaljskim civilizacijama da se reptilske baze unište i uhvaćenim reptilima da izbor kako žele dalje da nastave. Njihovo premještanje sa Zemlje u zatvore diljem galaksije je i dalje u toku. Zanimljivo je i to da manje grupice i dalje pokušavaju pregovarati sa članovima Alijanse galaktičke federacije o svom daljnjem premještanju na druge planete kako bi izbjegle pogubljenje.

Blue Avians se vraćaju?

Pošto su se trenutno povukli, to ne znači da neće opet doći. Njihov posao na postavljanju bio sfera izmedju Sunca i Zemlje je okončan i ta mreža biosfera drži i obavlja svoju funkciju. Kada bude trenutak za novo angažovanje, Blue Aviansi će se vratiti i to uskoro. Oni nisu uopšte otišli zauvijek nego su privremeno na drugim sektorima u drugim galaksijama. To je dogovor izmedju članova Galaktičke federacije i sve se odvija prema ranije utvrđenom planu. Naime, 2018. je postignut temeljni dogovor čiji brodovi ostaju sve do kraja Transformacije planete ,a čiji brodovi su slobodni da nastave sa drugim aktivnostima u drugim područjima galaksije. Plan se već sada ubrzano odvija i konačno sve teče prema dogovorenom,

Ono što je zanimljivo za zemaljske vlade je da sve veći broj ne samo visokih nego i nižih dužnosnika, sada biva upoznat sa postojanjem vanzemaljskih civilizacija i njihovom saradnjom sa predsjednicima i vladama svih zemalja. Istina se polako sa vrha spušta ka nižim slojevima vlasti, kako bi se pred prvi kontakt što veći broj ljudi upoznao sa stvarnom situacijom. Kad smo već kod prvog kontakta on se sigurno neće dogoditi ni u 2020. ,a ni u 2021. godini.

Toliko zasad.
Jasna Luminus –
Utočište – Sanctuary

Ostavite vaš komentar
Komentar
Ime
Email