Obećaj si

Obećaj si da ćeš raskrinkati sve tišine koje ćutiš u dubini bića svog. Obećaj si da im nećeš dopustiti da te sputavaju na putu ka

Read More »