Praksa i rješenja

Praksa i rješenjaPraksa je njegovanje duha probuđenja u svakodnevnom životu, u svakoj situaciji. Ovo je moguće samo u mjeri u kojoj sam život doživljavamo kao duhovnu stazu. Puno stroži put je kontemplativni pristup koji je usmjeren na nadilaženje  i odbacivanje svih prianjanja, povući se u šumu ili planine u osamljenički život, pa iz te izolacije razvijati bodhicittu. To je strog, redovnički pristup, ali prilično djelotvoran, ali samo za određene tipove ljudi koji su više introvetirani i ono što u ayurvedi zovemo vatta tipovi, ali za to natalna karta mora potvriditi da li je osoba spremna za takav iskorak. Ovaj pristup je prikladan za njegovanje potpune mirnoće uma, ali je i rigidan i nije za svakog ako se ne razumije na dubljoj razini pošto može biti fanatičan. Pošto se ovaj put ipak, kod većine praktikanata nije pokazao dobar jer su mnogi bježali pošto nisu mogli rješavati vanjske probleme, u budizmu se razvio posvećenićki pristup njegovanja samilosti, a u hinduzimu bakti pristup (kao i u kršćanstvu) koji su uključeni u društvo i koji mogu biti u braku s djecom, te imati mnoge druge stečevine svjetovnog života. Iako takav stil života često pojačava prianjanje i druge mentalne jade, ovi odnosi također sadrže veliki potencijal za duhovni rast.
 Alternativa postoji
Alternativa je odlučiti ostati u odnosima i koristiti primjerice, praksu meditacije. Taj put je kod većine ljudi najdjelotovrniji jer većina ljudi egzistira na Edipovoj razini, a to znači da su mnogi još uvijek na razini da traže roditelje u partneru, a ako ga ne nađu onda ga traže u autoritetu učitelja, pape, imama ili nekog duhovnog vođe, ali to je još uvijek neprevladana slika oca.
 Traženje sebe kroz odnose je susret sa mnogim nesvjesnim sadržajima jer se susrećemo sa svime onime što ne želimo vidjeti u sebi već te sadržaje projiciramo u partnera. Ova situacija je plodno tlo za njegovanje inteligentnog razlučivanja, naročito između prianjanja i čiste blagonaklonosti i samilosti. U romatičnim odnosima obično postoji snažan element prianjanja, ali postoji također ljubav i naklonost. Njegovanjem inteligentnog razlučivanja i diskriminiranjem/odvajanjem prianjanja od ljubavi, otvara se mogućnost njegovanja blagonaklonosti u ovim odnosima, a zatim njenog širenja prema drugima, obuhvaćajući naposljetku sva osjetilna bića umom nepristranosti. Za većinu ljudi ovaj put bi bio jako dobar jer bi na taj način najbolje prevladali probleme koje imaju u braku.
Nikola Žuvela
terapeut i jyotish savjetnik
nikola@vedski-jyotish.net

Pročitaj  Ogledalo ljubaviAutor: Nikola Žuvela, jyotish savjetnik i terapeut

Vir članka

O jyotishu objavljujem mnoge članke. Od 2002. godine sam instruktor yoge, te podučavam tehnike meditacije. Također, vikendom održavam slijedeće radionice: Deprogramiranje odnosa, radionice o odnosima i samopouzdanju kao i individualna i grupna savjetovanja za one koji imaju poteškoća u braku ili vezi. Završio sam doktorski studij, smjer filozofija na temu filozofije i nesvjesnog.
No Tab Selected
Oznake:
Ostavite vaš komentar
Komentar
Ime
Email