Projekcija vodi u susret s gospođom zvanom depresija“Razlika između projekcije i uobičajene pogreške je u tome što se greška može ispraviti, bez poteškoća, boljim informacijama, a zatim se otopiti poput jutarnje magle na sunčevoj svjetlosti. U slučaju projekcije, s druge strane, čovjek koji projicira, brani se , u većini slučajeva energično, protiv ispravljanja pogreške, ili, ako prihvati ispravljanje pogreške, tada pada u depresiju. Posljedično se čini da je razočaran, jer psihička energija koja je uložena u projekciju nije tekla natrag čovjeku.Tako je Jung definirao projekciju kao neopaženo i nenamjerni, prijenos subjektivnih psihičkih uvjerenja na vanjski objekt. U ovom objektu se vidi nešto čega nema.  Jung stoga govori o “kuki” u objektu na koji se vješa izbočina kao što se kaput vješa na kuku za kaput.” Marie-Louis Von Franz.
“Projekcija je percepcijski “trik” kojim u drugima percipiramo ono što su zapravo karakteristike u nama samima. To ne znači da osoba na koju projiciramo kvalitete kojih nema. On ili ona vjerojatno “imaju udicu za projekciju”, kako kažu jungovci, inače im uopće ne bismo projicirali te kvalitete. Međutim, kada projekcija djeluje, pretjerano reagiramo na kvalitete koje vidimo u drugome, negativno ili pozitivno. Stupanj osjećaja koji osjećamo prema drugoj osobi je trag o tome projiciramo li ili ne. Tijekom individuacije povlače se projekcije. To znači ne samo da se manje projicira na druge ljude, već i da se vlastita osobnost povećava prihvaćanjem kvaliteta koje su prethodno bile uskraćene, projicirane na druge.”Demaris S. Wehr
U partnerskim odnosima radi se o projekciji Anime ili Animusa. “Budući da su Anima i Animus za nas dublje od Sjene, najčešće su prepoznatljivi samo u projekciji – u slučaju muškarca u nekoj silnoj fascinaciji ženom – odnosno u onom katastrofalnom i blaženom stanju koje se obično naziva “biti zaljubljen “. U skladu s nadmoćnom snagom tih sadržaja, u ranijim vremenima na njih se uvijek gledalo kao na božanstva. “O mater saeva cupidinum, parce, precor, precor” (” O okrutna majko strasti, poštedi me, molim te, molim te) viče Horacije kada vidi da je u poodmakloj dobi na rubu pada zaljubljen u prelijepu Chloe.” M. von Franz ” Nakon takvih projekcija kada se voli ono čega nema u partneru pojavljuje se gospođa depresija koju mnogi odbacuju, a trebalo bi je prigrliti i u aktivnoj imaginaciji ili mašti te je osvojiti kao partnera u odrastanju. Naime, tim odnosom s negativnim Animom prihvaća se sadržaj koji se odbacivao u partnerskom odnosu koji je uvijek bio tu, ali se odbacivalo vidjeti sadržaj u sebi. Vidjeti svoju najtamniju stranu u partnerskom odnosu, da sam ja ta laž, da onaj koji vara to je upravo moja Sjena Anime ili Animusa, da sam umjesto ljubavi u partnera projicirao svoje najslabije i najtamnije sadržaje duše. Za ovaj poduhvat velika većina ljudi nema snage zato Bog kao spoj Anime i Animusa za većinu ostaje neotkriven, nepoznat. Racionalnost je obrambeni sistem kojim se većina štiti od odnosa ne smo materijalisti veći i duhovnjaci koji su uronjeni u duhovna racionalna objašnjenja stvarnosti. Vidjeti ovo carstvo vlastitih projekcija i zabluda u kojima se govori partneru ili Bogu o ljubavi, velika je prevara na platnu zvan život. Neuzvraćena ljubav ustvari je neuzvraćeni projicirani strah od ljubavi.
Nikola Žuvela
jyotish savjetnik i terapeut
 
 

Pročitaj  Četvrtak – Istraživanje emocijaAutor: Nikola Žuvela, jyotish savjetnik i terapeut

Vir članka

O jyotishu objavljujem mnoge članke. Od 2002. godine sam instruktor yoge, te podučavam tehnike meditacije. Također, vikendom održavam slijedeće radionice: Deprogramiranje odnosa, radionice o odnosima i samopouzdanju kao i individualna i grupna savjetovanja za one koji imaju poteškoća u braku ili vezi. Završio sam doktorski studij, smjer filozofija na temu filozofije i nesvjesnog.
No Tab Selected
Pročitaj  Ponedjeljak – Učiniti novi korak
Ostavite vaš komentar
Komentar
Ime
Email