Simbol Ribe i njeno značenje u suvremenosti

Simbol Ribe i njeno značenje u suvremenostiCG Jung: “Riba je bilo ime Boga koji je postao čovjek.”
Jung smatra  da arhetip Ribe predstavlja simbol kolektivnog nesvjesnog koje ima dublje značenje za sanjača. Simbol Ribe predstavlja dvije ribe koje su povezane i predstavljaju dva Božja opozita. Prvih tisuću godina je vladavina Krista, a drugih tisuću godina Antikrista. Kako Jung kaže:  “Zatim su tu bile dvije ribe, dobra i loša riba.”
Dvije Ribe su dva sin Božja. Ovo je varijacija iste arhetipske slike o kojoj kasnije govori Jung, o dvojici Božjih sinova, Kristu i Sotoni. Dvije ribe prototip su dvojice sinova: Krista kao dobre ribe i Sotone kao loše ribe. Simbol je primjer kako se Ja razlikuje od Sjene. To se može vidjeti i kao udvostručenje sjene o kojoj Jung govori: “Ovaj rascjep odgovara udvostručenju Sjene koja se često susreće u snovima, gdje se dvije polovice čine različitima ili čak kao antagonističke figure.”
To se događa kada ego ne vidi Sjenu i osjeća kao nešto strano u nama koje onda projiciramo na druge poput današnje pandemije.
Ona je nejasni sadržaj, nešto strano što svijet ne može vidjeti kao dio sebe. Nesvjesni se sadržaj u snovima često pojavljuje u udvostručenom obliku. Jedan dio Sjene nam se svidi u snu, drugi se odbaci i postaje potisnut.
“Dvosmisleni stav prema ribi, pokazatelj je njene dvostruke prirode. To je s jedne strane, nečist i amblem mržnje, ali s druge strane predmet je štovanja.” Jung kaže da je simbolički govoreći, Levijatan jednak Kristu. Riba je istovremeno i božanska vatra koja ljubi i vatra zla. Simbolički naš libido ili životna energija se dijeli na volju za moć kojom nadomještamo nedostatak ljubavi u životu. Jung kaže:” Ovo je priroda libida: istovremeno je sveta, božanska vatra, božanska ljubav, a ujedno i purgatorna paklena vatra. S jedne strane, energija libida očituje se kao primitivna želja za strašću, pohlepom i imanjem. S druge strane, libido kad se osvijesti, očituje se kao transpersonalna ljubav, najviša funkcija ljudske psihe.”
Ono što je životinjsko i primitivno ili donji dio simbola Ribe, primjećujemo u davanju ljubavi koji se očituje kod mnogih roditelja kroz hranjenje djece i davanje zaštite i doma, dok mnoga djeca ne dobivaju ovaj viši dio ljubavi koja je pročišćena i zbog tog nedostatka ostaju uskraćena za ljubav. Ne samo to, oni indoktriniraju djecu nižim životinjskim principom, npr., pripadnost naciji. Za roditelje, djeca su objekt na ovoj razini, točnije, nitko nema snagu reći roditeljima da oni nepoznavanjem višeg principa ne mogu voljeti djecu.
“U astrološkom smislu, dok dobom Riba vlada sukob suprotnih sila, doba Vodenjaka koji slijedi dovodi do sjedinjenja ovih suprotnosti. Prva riba je Krist, druga je Antikrist, kontakt između njih događa se u doba renesanse; smatra se da je ovaj kontakt suprotnosti (enantiodromia) oblikovao duh moderne ere. Era ujedinjenja Vodenjaka tek dolazi. Francuska revolucija doživljava se kao vrhunac duhovne i socijalne enantiodromije (kontakt suprotstavljenih sila) koja je započela renesansom, uspostavljajući dinamičan odnos Krista i Antikrista i pokreta Ribe u astrološkoj simbolici… Nostradamusova identifikacija zlih sila koje dolaze sa sjevera i dobrih koje postoje na jugu povezana je sa simbolizmom ranijih kršćanskih tekstova, a to je činjenica da je Luther, kojeg su često smatrali Antikristom, došao iz sjeverne Europe. Zbog svojih predviđanja buduće revolucije i reforme, Nostradamus se smatra najistaknutijim glasnogovornikom antikristijskog doba. “
C.G.Jung
 Čini se da Jung sugerira da će dva eona imati drugačiji odnos prema psihi, da će se razviti novi oblik postojanja za čovječanstvo. Simbolika Ribe nam govori da se sada čovječanstvo možda bliži kraju svog ciklusa. Simbolička borba seli se iz vode u zrak. Jungova knjiga Aion nam govori da Vodenjakov eon će stvoriti pojedinačne “nosače vode”.
Psihu više neće nositi vjerske zajednice već će je nositi svjesni pojedinci.
Nikola Žuvela
jyotish savjetnik i terapeut
jyotish savjetnik i terapeut

Pročitaj  Što nam ove godine žele reći Rahu i Ketu?Autor: Nikola Žuvela, jyotish savjetnik i terapeut

Vir članka

O jyotishu objavljujem mnoge članke. Od 2002. godine sam instruktor yoge, te podučavam tehnike meditacije. Također, vikendom održavam slijedeće radionice: Deprogramiranje odnosa, radionice o odnosima i samopouzdanju kao i individualna i grupna savjetovanja za one koji imaju poteškoća u braku ili vezi. Završio sam doktorski studij, smjer filozofija na temu filozofije i nesvjesnog.
No Tab Selected
Oznake:
Ostavite vaš komentar
Komentar
Ime
Email