Šta je intenziv direktnog iskustva istine?

Šta je intenziv direktnog iskustva istine?

Stvarni duhovni razvoj nemoguć je bez istinskog znanja o tome ko smo i šta smo u suštini, koja je naša stvarna priroda. Naš cjelokupni pogled na svijet, naš svjetonazor i doživljaj svijeta i drugih uslovljen je time kako doživljavamo same sebe, šta mislimo o sebi, što ćemo misliti i o drugima. Stoga je nemoguće uspostaviti realan, smislen odnos sa stvarnošću, uistinu se razvijati u svijetu, bez da prethodno nismo direktno spoznali svoju istinsku prirodu, samog sebe. Ako to ne znamo, onda ne možemo znati ni šta je stvarni razvoj.

Bez znanja o svojoj stvarnoj prirodi mi ne možemo uistinu znati u kom se pravcu treba kretati, već to možemo samo naslućivati. Svoj životni put mi možemo zasnovati na svojim racionalnim zaključcima, na vaspitanju, na konceptima usvojenim od roditelja, zajednice, vjerskog učenja, na svojim osjećanjima ili na intuiciji, ali to nikad neće biti stvarno znanje (gnoza) koje proizilazi iz nutrine našeg bića, iz naše sopstvene spoznaje toga ko smo i šta smo.

Naravno, mnoge vjerske i filozofske debate vođene su tokom milenija o tome šta je istina i kako se ona može spoznati, ako je to uopšte moguće. Danas je, čak, vrlo popularno mišljenje da svako ima “svoju istinu”, odnosno da apsolutna istina, jednakovrijedna za sve pojedince, ne postoji.

Istina je, onako kako ja ovdje koristim tu riječ, jednostavno stvarnost, ono kako stvari stvarno jesu. Ako tu stvarnost definišemo nekom matematičkom formulom, to neće biti istina sama po sebi, već samo jedan matematički opis te istine. Ako je opišemo nekom logičkom definicijom, onda to opet neće biti sama istina, već samo logička konstrukcija, mentalni opis te stvarnosti. A svaki opis stvarnosti, ma koliko dobar bio, nikad nije sama stvarnost po sebi, već samo jedna ideja, koncept, o toj stvarnosti.

Intenziv prosvjetljenja, jeste jedan praktičan metod kako direktno iskusiti tu konačnu istinu, ne kao ideju, već kao životnu stvarnost. Metod kako direktno iskusiti svoju stvarnu prirodu, neovisno od svih intelektualnih i ostalih posrednih tumačenja i interpretacija. Moj cilj ovdje jeste da opišem taj metod, i zainteresovanima dam osnovne, pa možda i više od osnovnih informacija kako bi odlučili žele li učiniti ozbiljan korak u pogledu svog duhovnog razvoja i možda učestvovati na nekom od sljedećih Intenziva koji se budu održavali na našim prostorima.

Intenzivi se održavaju u svijetu od 1968, i do sada su hiljadama ljudi pomogli da promijene svoje živote na bolje, usmjere pramac svog životnog broda u pravcu Istine, i dožive smislen, stvaran razvoj, bez obzira da li u svom svakodnevnom životu inače praktikuju neki sistem samorazvoja ili ne.

Želja mi je sačuvati informacije na našem jeziku o standardnim Intenzivima prosvjetljenja, po metodu i učenju Charlesa Bernera i Lawrence Noyesa Skande. To je zato što se na našim prostorima – prostorima bivših jugoslovenskih republika – tokom godina pojavio znatan broj voditelja seminara koje oni nazivaju Intenzivima, ali koji to u suštini nisu. Postoje i oni koji te seminare nazivaju drugačije, i tvrde da su oni nastali kao svojevrsno poboljšanje već postojećeg Bernerovog metoda.

Pročitaj  Bez istinske zahvalnosti ne možete privući više obilja!

Zbog svega toga mi se čini da je potrebno podsjetiti duhovne tragaoce na ovim prostorima šta je to, u stvari, Intenziv prosvjetljenja u svojoj originalnoj, izvornoj formi. Takođe želim upoznati čitatelje i sa time da je Berner nedavno objavio novi priručnik za voditelje Intenziva, «Svjesnost istine», koji je napisan zajedno sa njegovom sadašnjom najbližom saradnicom, Monom Sosnom. Berner tu izlaže svoje aktuelno razumijevanje prosvjetljenja, i neke koncepte iz tog najnovijeg priručnika tvorca Intenziva prenosim u ovoj knjizi: Spoznaj samog sebe. Intenziv prosvjetljenja: savremeni metod duhovnog razvoja.

Ali, šta god bio vaš motiv za čitanje ove knjige, neka vam ona bar malo pomogne da misli usmjerite u pravcu onoga što je vječno i trajno, a odmorite čelo od briga o onome što je prolazno i kratkotrajno.

Tko sam ja?

Iako se u popularnoj literaturi često govori o ‘duhovnom’ razvoju, o ‘spiritualnosti’, čini se da se rijetko pokušava pojasniti što je to duhovno traganje, što je to duhovni razvoj, što je to spiritualnost?

Za prosječnog čovjeka to je obično ona tamna sfera izvan znanosti i tradicionalnih religijskih institucija, koja je često na granici realnosti pa i duševnih patologija.
A što su znanost i religijske institucije? Uprošćeno, oruđa nauke su logika i matematika, a njezin cilj je naprednija tehnologija, te tako lakši i bolji život. Govoreći o religijskim institucijama, njihovo najvažnije oruđe je etika, a cilj je uputiti ljude da žive i rade na ispravan način i tako osiguraju opstanak zajednice, formiraju obitelj, podižu djecu, i produže život na zemlji. Međutim, oruđe duhovnosti je srce, a njen cilj je mudrost, razumijevanje života, i više svjesnosti.

Duhovnost zapravo znači traganje za smislom. To traganje je suštinska potreba pojedinca. To je stalni unutarnji pokušaj da čovjek shvati sebe i Univerzum u kome živi. To je vječita zapitanost o krajnjoj suštini i najdubljem smislu.

Intenziv prosvjetljenja je suvremeni metod, tehnika duhovnog razvoja koja se na najdirektniji mogući način bavi upravo ovom oblasti smisla, razumijevanjem sebe i svijeta u kojem smo. To je trodnevni praktični seminar (radionica, workshop), čiji je jedini, isključivi cilj postignuće prosvjetljenja, koje ovdje definiramo kao “direktno iskustvo istine”.

Intenziv nije jedna od mnogih tehnika meditacije ili ličnog razvoja koje možete raditi kod kuće, onda kada odvojite nešto malo vremena za to. Kao što samo ime kaže, to je intenzivna tehnika koja se u grupi i pod vođstvom obučenog voditelja prakticira puna tri dana i svo vrijeme boravite, hranite se i spavate u objektu gdje se Intenziv održava. Jako je važno naglasiti i to da Intenziv nije sekta, religija, ili filozofija. To je čista tehnika, “čista praksa”, koju mogu praktikovati svi, bez obzira da li inače slijede neki poseban sistem duhovnog vježbanja ili ne.

“Prosvjetljenje” je direktno iskustvo istine o samom sebi, direktno iskustvo svoje sopstvene stvarnosti, onoga kako mi stvarno jesmo. “Direktno” znači da je to iskustvo doživljeno neposredno, ne kroz upotrebu logike, osjećanja, intuiciju, promatranje ili bilo koji drugi indirektni ili intelektualni proces. U direktnom iskustvu, ono što se doživljava i onaj koji to doživljava na izvjestan način postaju jedno, to je svojevrsno stanje jedinstva u kojem više nema razlike između onoga što se opaža i onoga koji to opaža.

Pročitaj  SVE što želite, VEĆ je VAŠE!

Suština koncepta Intenziva je da se tehnika komunikacije praktikovana u zapadnjačkim terapeutskim sesijama kombinuje sa drevnim pitanjem “Ko sam ja?”, koje je često korišteno na Istoku kao alatka za meditaciju.

Na Intenzivu vam niko ne govori tko ste ili što ste, nitko vas ne uči o životu ili pokušava da vam “proda” neki svjetonazor. Intenziv je “čista praksa”, čisti metod za postignuće prosvjetljenja koji mogu primjenjivati svi, bez obzira koju religiju ili filozofski sistem slijede ili ne u svojim životima.

Intenziv je istinski duhovni dar čovječanstvu 20. i 21. stoljeća. Suvremeni metod koji kao da nam kazuje da svako doba, bez obzira na količinu mudrosti i znanja koje nam dolaze iz prošlosti, uvijek otkrije neki novi put ka istini, koji je u skladu sa duhom vremena i potrebama čovjeka koji u tom vremenu živi.

Emir Salihović

https://esalihovic.wixsite.com/intenziv

Intenziv:

https://www.facebook.com/Intenziv.direktnog.iskustva.istine

 

Intenziv direktnog iskustva istine je suvremeni metod, tehnika duhovnog razvoja koja se na najdirektniji mogući način bavi upravo sa smislom, razumijevanjem sebe i svijeta u kojem smo. To je trodnevni praktični seminar (radionica, workshop), čiji je jedini, isključivi cilj postignuće prosvjetljenja, koje ovdje definiramo kao “direktno iskustvo istine”. “Direktno” znači bez bilo kakvog procesa. Za um je praktično nemoguće da to logički razumije. U prirodi uma je da spoznaje putem nekog spoznajnog procesa. Za um, svako iskustvo je indirektno iskustvo, jer podrazumjeva proces kojim se to iskustvo stiče. Direktno iskustvo je, stoga, apsurd za um i za logiku. Logički posmatrano, direktno iskustvo ne može postojati, jer bi to – po uobičajenoj logici – bilo jednako tvrdnji da dva objekta mogu zauzimati isti prostor, ili da jedan objekat istovremeno može biti na dva mjesta. To je naravno nemoguće u logičkom svijetu strukturisanog vremena i prostora. No, direktno iskustvo neovisno je o zakonitostima vremena, prostora i uma.
No Tab Selected
Ostavite vaš komentar
Komentar
Ime
Email