Tehnika intenziva direktnog iskustva istine

Tehnika intenziva direktnog iskustva istine

Intenziv direktnog iskustva istine je, kao što joj ime kaže, vrlo intenzivna trodnevna radionica kontemplacije na neka od suštinskih egzistencijalnih pitanja koja su se u raznim tradicijama i školama meditacije vekovima koristila za dostizanje «prosvetljenja» ili dubinske, direktne spoznaje Istine. Takva pitanja su «Ko sam ja?», «Šta sam ja?», «Šta je život?» i «Šta je drugi?».

Intenziv vam pruža mogućnost da zaronite u dubine svog bića i direktno iskusite, spoznate svoju istinsku prirodu, Ko i Šta vi stvarno jeste. Ali, važno je naglasiti da Intenziv nije religija niti kult, nije deo neke škole, učenja ili organizacije, na Intenzivu vas niko ne uči o tome ko ste vi ili šta ste vi. To je čista praksa koja vam pruža mogućnost da vi sami, nezavisno od bilo kakvih teorija ili učenja, direktno spoznate istinu o sebi, i tu istinu predstavite drugima.

Uobičajeno, svako od nas živi život i komunicira sa drugima iz nekog posebnog stanja bića, iz neke uloge, iz samostvorenih ili naučenih predstava o sebi sa kojima smo se poistovetili. I nismo svesni toga. Da smo svesni tih duboko ukorenjenih predstava o sebi, to bi značilo da smo već delom raspoistovećeni od njih i time bliži svom prirodnom, autentičnom stanju onoga ko i šta zaista jesmo.

“Prosvetljenje” ili “direktno iskustvo” znači neposredno doživeti svoju istinsku prirodu, nevezano za razne uloge, stanja ili predstave o sebi koje uobičajeno imamo u životu. Ali, zašto bi uopšte težili takvom iskustvu? Šta imamo od toga? Imamo to što onda mi sami, i time naš život i odnosi sa drugima, postaju autentičniji, iskreniji, ispunjeniji, opušteniji, i iz tog direktnog iskustva naše stvarne prirode proizilazi više opuštenosti i istinskog unutrašnjeg zadovoljstva, čak i u situacijama kada život nije tako lep i lak. Da li smo doživeli svoju stvarnu prirodu ili ne jeste ključni faktor u tome da li će naš život biti sretniji ili ne.

Ličnost, osobnost, je u osnovi zamena ili substitucija za ono ko i šta vi zaista jeste. Umesto da drugima direktno predstavite ko i šta vi zaista jeste, vi “isturate” zamenu za to u formi svog uma, svoje ličnosti, osobnosti… To radimo velikim delom zato što se plašimo da ćemo biti povređeni, i želimo da na neki način izbegnemo da budemo neprihvaćeni, pa umesto stvarnih sebe nudimo svetu određenu predstavu o sebi za koju smatramo da je po nas bezbedna i da nam može osigurati prihvaćanje i priznanje.

Pročitaj  Poraz – kamen spoticanja ili prilika za rast?

Ipak, nema stvarne sreće u životu sve dok to nismo stvarni mi koji smo uključeni u te naše životne poslove i odnose, a ne neka stvorena slika o nama. Direktno iskustvo istine o sebi znači premestiti težište pažnje i naše svesnosti sa svoje osobnosti na stvarne nas, na onog stvarnog KO mi jesmo. Intenziv prosvetljenja služi tom cilju, probuđenju za ono KO i ŠTA mi stvarno jesmo, za razliku od naše osobnosti (“crta ličnosti”, “karaktera” ili “navika”…)

“Pošto je prosvetljenje direktno svesno iskustvo istine, znati šta je svesnost je od ključne važnosti u postizanju prosvetljenja. Svesnost je ono stanje koje proizilazi iz međusobne razmene, kontakta između pojedinaca. To je ključno otkriće koje je dovelo do rapidno visokog rasta procenta rezultata koji se postižu na Intenzivu. Da bi neko bio svestan svoje sopstvene istinske prirode, onda, prema ovoj definiciji svesnosti, on mora komunicirati, predstaviti sebe drugom pojedincu. U trenutku kada odluči da prenese sebe, onakvog kakav on uistinu jeste, drugome, on postaje svestan sebe. Ako, međutim, on prenosi nešto drugo, a ne sebe, on postaje svestan toga šta nije: ličnosti, misli, stanja bića ili nečega drugog sa čime se poistovetio.” (Charles Berner)

Tokom Intenziva svi učesnici svo vreme borave, kontempliraju, hrane se i spavaju na mestu održavanja Intenziva, bez mobilnih telefona, televizije, ili nepotrebnog ćaskanja. Stoga je neophodno sve svoje svakodnevne obaveze odgoditi za nakon Intenziva, kako bi se u potpunosti mogli posvetiti ovom vrednom radu na sebi.

U atmosferi nalik na japanske zen manastire oni svo vreme koriste za kontemplaciju, uz pomoć i podršku obučenog voditelja radionice i asistenata, kako bi ostvarili proboj u dublje nivoe svesnosti i znanja. Ovaj neobični i redak način duhovnog rada je izuzetno plodotvoran spoj drevnih istočnih metoda kontemplacije i zapadnih otkrića o značaju komunikacije i mentalnog «čišćenja» u procesu samospoznaje.

Pročitaj  Spoznajte sebe i nitko neće moći ugasiti vaš sjaj

Na ovoj stranici možete da preuzmete PDF knjigu Emira Salihovića o Intenzivima, «Spoznaj samog sebe», u kojoj su detaljno objašnjeni svi aspekti tehnike, pravila i dnevnog rasporeda na Intenzivu prosvetljenja.

Emir Salihović – Brahmananda

kontakt i info:
https://esalihovic.wixsite.com/intenziv

Intenziv događaj

https://cakre.eu/eventi/intenziv-direktnog-iskustva-istine/

Šta je intenziv direktnog iskustva istine?

https://cakre.eu/sta-je-intenziv-direktnog-iskustva-istine/

 

Intenziv direktnog iskustva istine je suvremeni metod, tehnika duhovnog razvoja koja se na najdirektniji mogući način bavi upravo sa smislom, razumijevanjem sebe i svijeta u kojem smo. To je trodnevni praktični seminar (radionica, workshop), čiji je jedini, isključivi cilj postignuće prosvjetljenja, koje ovdje definiramo kao “direktno iskustvo istine”. “Direktno” znači bez bilo kakvog procesa. Za um je praktično nemoguće da to logički razumije. U prirodi uma je da spoznaje putem nekog spoznajnog procesa. Za um, svako iskustvo je indirektno iskustvo, jer podrazumjeva proces kojim se to iskustvo stiče. Direktno iskustvo je, stoga, apsurd za um i za logiku. Logički posmatrano, direktno iskustvo ne može postojati, jer bi to – po uobičajenoj logici – bilo jednako tvrdnji da dva objekta mogu zauzimati isti prostor, ili da jedan objekat istovremeno može biti na dva mjesta. To je naravno nemoguće u logičkom svijetu strukturisanog vremena i prostora. No, direktno iskustvo neovisno je o zakonitostima vremena, prostora i uma.
No Tab Selected
Ostavite vaš komentar
Komentar
Ime
Email