VAŠA VIBRACIJA – NAJVAŽNIJE ORUĐE za idealni život (Iz jedne transmisije…) D…

VAŠA VIBRACIJA – NAJVAŽNIJE ORUĐE za idealni život

(Iz jedne transmisije…)

Danas vam govorim o energijama kojih polako postajete svjesni. Razaznajete unutarnju i vanjsku energiju, njezine osobine i principe na kojima djeluje – frekvenciju, vibraciju, rezonanciju, valove, oscilaciju, cikluse,…

VečJasna Luminus –
Utočište – Sanctuary

Pročitaj  NAJKRAĆI PUT Najkraći put do istinskog napretka u duhovnosti je da sjedneš seb...
Ostavite vaš komentar
Komentar
Ime
Email