VISOKOFREKVENTNI ENERGETSKI TALAS ZIL Pošto neki ne mogu otvoriti link iz preth…

VISOKOFREKVENTNI ENERGETSKI TALAS ZIL

Pošto neki ne mogu otvoriti link iz prethodnog teksta o talasu Zil, prenosim ga u potpunosti sa fb grupe Alijansa galaktičke federacije

-"Pisali smo ranije da ćemo naredni novi post posvetiti temi o visokofrekventnom talasu Zil te ćemo ovde predstaviti izdvojene informacije koje su od opšteg značaja, a vezane za energetski talas Zil.
Ovaj visokofrekventni energetski talas jeste vid impulsa Izvora odnosno pulsara, a koji je predviđen za celokupnu Kreaciju odnosno klastere u celokupnoj Kreaciji Izvora.
Ovaj energetski talas se ne tiče bića, on je predviđen za planete, solarne sisteme, galaksije, univerzume, klastere itd., jer npr. svaka planeta odnosno veći vid Kreacije ima takođe svoju ličnu svest. Ovaj energetski talas jeste predviđen za aktivaciju Svesti svih „uspavanih“ planeta i njihovu ubrzanu evoluciju na viši stepen lične Svesti.
Ovaj visokofrekventni talas prodire kroz sve što je nama poznato kao vreme i prostor, Na taj način Izvor pravi takozvani „presek“. Odlaze stare energije i iskustva. Dovodi do promene svih vremenskih linija na nivou cele Kreacije. Dolazak ovog energetskog talasa dovodi do formiranja novih vremenskih linija i urušavanja starih vremenskih linija koje više ne služe rastu ukupne Svesti u Kreaciji.
Ovaj nadolazeći energetski talas je umnogome drugačiji od onog energetskog talasa koji je nama poznat kao Kvantni skok na atomskom nivou koji je bio lokalnog karaktera i bio predviđen samo za našu galaksiju Mlečni put.
Energetski talas Zil nama je poznat kao „Big Beng“ odnosno Veliki prasak koji kroz svoj tranzit stvara nove svetove, a stare svetove koji više ne doprinose evoluciji ukupne Svesti Kreacije, dezintegriše.
Ovaj impuls će biti mnogo intenziviji, snažniji i sveobuhvatniji od prethodnog lokalnog visokofrekventnog talasa nama poznat kao Kvantni skok. Stoga će sva bića na primeru naše planete umnogome osetiti visokofrekventni talas Zil u trenutku njihove izloženosti.
Visokofrekventni talas Zil će biti najizraženiji u 5D i 6D iz razloga jer civilizacije koje se nalaze u tim gustinama i vibriraju na tim nivoima vrlo senzibilne i osetljive na svaku promenu frekvencije zbog njihovih suptilnih tela i šire svesti.
Ovaj pomenuti energetski talas po svojoj prirodi neće imati karakteristike prethodnog talasa. Sve neaktivne vremenske linije, ponavljajuća iskustva koja Izvor ne želi više iznova da proživljava, impulsom (enegetski talas Zil) Izvor želi sve to da prekine te na taj način promeni celokupnu Kreaciju za nova iskustva koja nije iskusio. Sva iskustva ovog realiteta kao vid informacije Izvor ih je sve pohranio i integrisao u sebe. Na taj način je dodatno podigao svoju ukupnu Svest evoluirajući na još viši nivo.
Sve što više više nije potrebno za dalji rast i napredak Izvora, to će se putem impulsa prekinuti, a to su celi svetovi, solarni sistemi, galaksije itd.
Planeta Zemlja nikad nije iskusila ovakvo iskustvo u vidu visokofrekventnog talasa Zil odnosno impuls Izvora. Ovakav impuls je bio poslednji put zabeležen u trenutku formiranja našeg solarnog sistema i planete Zemlje pre 4,5 milijardi godina tj. mi jesmo nastali iz tog impulsa.
Ovaj energetski talas najviše se tiče samih planeta iz razloga što je talas predviđen za makro plan odnosno u svom tranzitu donosi potrebne informacije za planete, solarne sisteme, galaksije, klastere itd. Planeta koja bude izložena ovom visokofrekventnom talasu počeće sve brže da podiže svoju ličnu Svest, uspostavljaće komunikaciju sa drugim planetama i solarnim sistemima, pokrenuti sve bitne procese koji doprinose njenoj evoluciji na viši nivo Svesti.
Izvor radi po principu da pre emitovanja impulsa prikupi sve informacije i iskustva cele Kreacije i akumulira ih u sebe kao vid „preseka“. Kad se okonča proces akumuliranja svih informacija cele Kreacije, on emituje impuls koji se ogleda u vidu „eksplozije“ visokofrekventne energije. On se zatim u koncentričnim krugovima širi celom Kreacijom donoseći potrebne informacije svim većim kreacijama koje će dobiti i u skladu sa informacijama iz tog impulsa, sihronizovati se i evoluirati na viši nivo Svesti.
Visokofrekventni energetski talas Zil će proći kroz naš kvadrant po istom principu kao i prethodni lokalni energetski talas Kvantni skok, kroz portal Centralnog Sunca galaksije, zatim kroz portal zvezde Sirijus A i na kraju kroz portal našeg regionalnog Sunca. Po ljudskim mernim jedinicama, ovom impulsu iz Izvora potrebno je oko 14 dana da stigne do našeg solarnog sistema i trajaće 7 dana koji su mu potrebni kako bi u svom tranzitu obuhvatio ceo naš solarni sistem i svaka planeta solarnog sistema dobila potrebne informacije iz tog impulsa.
Ovaj impuls po svojoj prirodi menja sve pred sobom, sve zaostale neaktivne vremenske linije, zaostale stare energije koje više ne doprinose razvoju ukupne svesti, zaostale neaktivne planete i druge vidove Kreacije. A donosi za sobom nešto novo u Kreaciji kao novi sistematizovan skup drugačijih iskustva koje Izvor želi da iskusi.
Ovaj impuls Zil je nevezan za lokalne male cikluse kao i za druge cikluse, on sam po sebi nastaje kad Izvor utvrdi da je potrebno.
Na primeru naše planete, posledice izlaganja ovakvom visokofrekventnom impulsu, Zemlja će znatno ubrzati svoje buđenje i podizanje svoje lične Svesti. Akumuliraće sve informacije iz njenog informacionog polja, selektovati i odbaciti sve što je nepotrebno i ne doprinosi njenoj evoluciji na viši nivo Svesti. To uključuje detaljno čišćenje njenog astralnog pojasa, svi entiteti i drugi energetski fragmenti će biti odbačeni, sve zaostale stare energije takođe. Preciznije, sve što se ne može sihronizovati sa njenom ličnom frekvencijom neće moći da opstane na bilo kom nivou (astralnom, eteričnom, uzročno-kauzalnom itd).
Takođe, Zemlja će po prvi put zaista uspostaviti prvi kontakt sa samim Izvorom posredstvom impulsa Zil, što će opet znatno ubrzati njenu ličnu svest i uspostavljanje komunikacije sa drugim planetama.
Na fizičkom nivou, Zemlja će još brže ispravljati svoju prirodnu osu u pravilan vertikalni položaj, klima će se drastično izmeniti u smislu ubrzanog ozelenjavanja pustinjskih područja, otapanja glečera na Arktiku, Grenlandu, Antarktiku, balansiranja globalne temperature, postepenog nestanka zime, itd. Takođe, ubrzaće se pojava „belih noći“ koje su već počele da budu sve više izražene kako Zemlja ispravlja svoju prirodnu osu u uspravan položaj. Pojavom „belih noći“, fotosinteza biljaka će biti neprekidna te će na taj način vegetacija bujati, plodovi i lišće biti sve krupniji. Zemlja se na ovaj način vraća u prirodnu ravnotežu. Tako da nema ništa negativno u tome da Zemlja želi ubrzano da uspostavi potreban balans koji je nekada imala u vreme Atlantide.
Takođe, kao posledica izlaganja energetskom talasu Zil, Zemlja će početi da se obraća u sve većem broju ljudskim bićima koja imaju viši nivo lične svesti radi razmene informacija i iskustava. Akaša informaciono polje planete Zemlje će biti dostupno ljudskim bićima sa višim stepenom lične svesti. Na ovaj način će se integrisati ukupna svest ljudske civilizacije sa svesšću Zemlje te će se unifikovati kolektivna svest ljudske civilizacije koja će omogućiti još brži tranzit ljudske civilizacije iz 4D u 5D.
Da bi planeta Zemlja što lakše prošla tu fazu, potrebno je da što veći broj ljudskih bića i drugih bića unutar Zemlje da se sihronizuju sa Zemljom te ne bude u suprotnosti sa samom planetom.
Ona ljudska bića koja ne sihronizuju svoju ličnu frekvenciju sa frekvencijom Zemlje, kao posledicu imaće pad imuniteta i napuštanje planete u većem broju.
Stoga, potrebno je da za vreme tranzita energetskog talasa Zil, ljudska bića kroz meditaciju ili druge vidove tehnike, uspostave što više kontakt sa Duhom Majke Zemlje i na taj način olakšaju podešavanje svoje lične frekvencije na frekvenciju Zemlje. Vremenom će lična svest i fizičko telo ljudskog bića po principu automatizma povezati se bez problema sa frekvencijom Majke Zemlje i dobiti potrebne informacije kroz kontakt.
Dovoljna je samo čista namera ljudskih bića da se sihronizuju sa frekvencijom Zemlje. Sama namera će omogućiti olakšanu tranziciju i adaptaciju ljudskog bića za vreme tranzita energetskog talasa Zil.
Neće planeta da se prilagođava ljudskim bićima, nego ljudska bića moraju da se prilagode planeti Zemlji.
Pored Zemlje, i druge planete našeg solarnog sistema će takođe ubrzano podizati svoju ličnu svest, a na fizičkom planu postati pogodne za nove oblike života koji će biti dopremljeni biosferama koje nose ime Eva. Biosfere u sebi nemaju formirane oblike života nego unutar sebe nose DNK zapise i kodove različitih primeraka iz flore i faune koji budu pohranjeni na površini neke planete.
Nakon prolaska ovog impulsa koji je sam po sebi izuzetno gust, težak i snažan, Zemlja će promeniti svoju ličnu frekvenciju kao i druge planete našeg solarnog sistema. Pored toga, druge planete koje su do sad bile van dosega našeg fizičkog vida, počeće postepeno da budu sve više vidljive poput planete Mer. Naš solarni sistem ima ukupno 15 planeta, planeta Mer je dvanaesta planeta. Ovo je takođe primer tranzita planete Zemlje u petu dimenziju.
Razlog zašto su se predstavnici Galaktičke Federacije povukli sa Antarktika na matične brodove G.F-e koji se nalaze u blizini orbite Zemlje, jeste kako bi se predstavnici G.F-e u miru sihronizovali sa frekvencijom nadolazećeg energetskog talasa Zil i frekvencijom njihovih matičnih brodova. Matični brodovi Galaktičke Federacije takođe imaju svoju ličnu svest, svoje biopolje odnosno informaciono polje. Brodovi funkcionišu po principu planete. Stoga, takođe i matični brodovi moraju da sihronizuju svoju ličnu frekvenciju sa frekvencijom impulsa Zil, kao i predstavnici G.F-e sa frekvencijom matičnog broda koji je takođe živa svest odnosno biopolje.
Ne postoji način da se utvrdi tačan trenutak početka emitovanja impulsa iz Izvora. Međutim, onog trenutka kad emitovanje otpočne, Federacija će imati saznanja o tome i proslediti sve potrebne informacije i uputstva za što lakšu tranziciju i sihronizaciju sa samim talasom.
Pripreme Galaktičke Federacije za dolazak visokofrekventnog energetskog talasa su u toku.

Pročitaj  ČIŠĆENJEM ENERGETSKIH TIJELA DO KOMUNIKACIJE SA VAŠIM VIŠIM JA I VAŠOM DNK Pošt...
Jasna Luminus –
Utočište – Sanctuary

Ostavite vaš komentar
Komentar
Ime
Email