Watch video

Watch videoZajedno s planetom kroz transformaciju...

Dobro objašnjenje za ono što sada prolazimo kao čovječanstvo u društvu s našom Majkom Zemljom za sve one koji tekstove o ovoj temi još uvijek smatraju naučnom fantastikom…
Jasna Luminus –
Utočište – Sanctuary

Pročitaj  NOVA ZVJEZDANA KAPIJA OKO PLANETE Zadnju sedmicu decembra 2019.godine oko plane...
Ostavite vaš komentar
Komentar
Ime
Email