Dobrodošli | Drago Plečko

Bhuttatmas su čestice koje Vede opisuju kao „najfinije dijeliće svijesti na granici materijalnog svijeta od kojih je satkana cijela Kreacija a njihovo sažimanje mijenja našu

Read More »