Žene su danas obrazovanije od muškaraca i oslobađaju se patrijahata

Žene su danas obrazovanije od muškaraca i oslobađaju se patrijahataDanas je na fakultetima upisano 2/3 žena u odnosu na 1/3 muškaraca, a u Europi sve je više obrazovnih žena u odnosu na muškarce. S druge strane, problem je jedino što žene koje su obrazovanije s manje obrazovnim muškarcima jedino ako se radi o muškarcima koji su uspjeli na društvenoj ljestvici. Istraživanja su pokazala da muškarci sve manje završavaju fakultete i prihvaćaju obveze odnosno sve je više zanimanja u kojima muškarci postaju inferironi. Žalosna je činjenica da se danas puno više žene bave duhovnošću, ali i psihoterapijskim zanimanjima odnosno žene prednjače u bavljenju duhovnošću o omjeru 90 naspram 10 posto muškaraca. Muškarac izlaskom iz srednjeg vijeka izgubio je svoje primarne patrijalhalne štake na kojima je tlačio žene i ono što se puno više zna iz Jungove psihoterapije, ostavio je u psihi jaki aspekt uloge žrtve u ženama kojeg se žene danas sve više oslobađaju.
Stoga, muškarac više ne može kroz religiju i patrijahat tlačiti žensku stranu. Ipak, ono što već poprima simptome jest da muškarac odbija prihvatiti svoj Animus. On još sanja o državi u kojoj se žena tlači i izrabljuje. Njegov mit je mrtav i potpuno je odvojen od svojih korijena. Današnji muškarac je najzbunjenije biće na planeti jer tehnologija je ženskog roda. Fromm ju je zvao božica tehnologije. Tehnologija je Anima i ona danas govori muškarcu da se uči razvijati, da napusti svoje divljačke nagone natjecanja i tlačenja, porobljavanja i ratove.  Mušakrac je napustio svoju primarnu funkciju LOGOS (filozofija) I DUHOVNOST (praksa meditacije). Danas se muškarci smiju filozofima odnosno pogrdno govore o filozofiji kao i o duhovnosti. Ona je njemu samo privjesak patrijahata.
Mnogi današnji desni političari nemaju pojam što je Tijelovo, ne znaju što znači riječ evanđelje kao ni što znači riječ katolik ili pravoslavac. To su za njih strani pojmovi jer njima desna orjentacija služi radi manipulacije.  Stoga, najveća je snaga u ženi, kao što je rekao Nietzsche: Vječno žensko. Kod Junga ili alkemiji, Anima vodi prema duhovnosti, ona je ta koja nas dovodi do duhovne stvarnosti. Žena se danas vraća duhovnosti jer ju ne dobiva od muškarca, a muškarac je danas Adam. Neodlučan kao i u raju, ne čini ništa, a onda optužuje ženu jer je bio neodlučan.
Žena i danas jede s drveta spoznaje, ona osvještava da se treba osloboditi, a muškarac uvodi nacionalizme, fašizme, zakone, zabrane, državne aparate, na sve načine pokušava ugušiti ženu. Žena se oslobađa, a ovo je vrijeme koje oblikuje žena koja putuje prema savršenoj ženi koja se u snovima pojavljuje kao proročica Delfi. Kada muškarac shvati snagu duhovnosti onda će znati zašto njegov odnos sa ženama nije funkcionirao. Ljudi općenito premda poznaju nesvjesno i njegove zakonitosti, pa se ovaj tekst mnogima može činiti pretjeran, ali on je ovdje pojednostavljen kako bi se pokušala iznijeti suština onoga kako je koncipirano nesvjesno i što ono od nas traži na nesvjestan način. Bez odnosa nema ni sazrijevanja, a tako nam govore simboli i snovi.
Nikola Žuvela

Pročitaj  Ono što nam taje svi. Znanost i religije.... EKSPERIMENT SCOLE – DOKAZ ŽIVOTA I...Autor: Nikola Žuvela, jyotish savjetnik i terapeut

Vir članka

O jyotishu objavljujem mnoge članke. Od 2002. godine sam instruktor yoge, te podučavam tehnike meditacije. Također, vikendom održavam slijedeće radionice: Deprogramiranje odnosa, radionice o odnosima i samopouzdanju kao i individualna i grupna savjetovanja za one koji imaju poteškoća u braku ili vezi. Završio sam doktorski studij, smjer filozofija na temu filozofije i nesvjesnog.
No Tab Selected
Oznake:
Ostavite vaš komentar
Komentar
Ime
Email