ZVEZDANE SEMENKE SA PLEJADA- UGOVOR KOJI STE POTPISALI (DEO DRUGI-RASTAVLJANJE…

ZVEZDANE SEMENKE SA PLEJADA- UGOVOR KOJI STE POTPISALI

(DEO DRUGI-RASTAVLJANJE)

Najteži deo realizacije Ugovora zvezdanih semenki dolazi u samom startu. Da bi ste snizili nivo svoje duhovne vibracije sa četvrtog, petog pa čak i šestog nivoa gustine na kojem ste pre dolaska na Zemlju i stupanja u realizaciju Ugovora zvezdanih semenki funkcionisali, na niski treći nivo gustine, na kojem morate biti da bi ste ušli na Zemlju, vi prvo morate proći kroz proces koji se zove Rastavljanje. Uslove pod kojima će se ovo desiti unapred ste dogovorili sa svojim duhovnim vodičima koji su tu da vas savetuju i sa svojim Majstorima Povratka.

U principu, svako bi trebao da ima dva iskustva, jedno kao žrtva a drugo kao nasilnik. To će poprilično šokantno biti dočekano od strane zvezdanih semenki obzirom da će to uništiti njihovo verovanje u dobro u njima samima i u dobro u drugima. U suštini, ono što se u stvari rastavlja i uništava jeste vera zvezdane semenke u ono nerazdvojivo božansko u njima i vera u ono nerazdvojivo božansko u drugima. Krajnji cilj je da prestanete da vidite sebe kao deo večnog Jedinstva i da umesto toga vidite sebe kao puki predmet kreacije, kao krajnji produkt. I uz to, naravno, da verujete i da su svi drugi oko vas, slično vama, samo smrtne, izgubljene, nemoćne, male kreacije. Bez ovog Rastavljanja prosto ne možete sniziti nivo svoje svesti na duboku dualnost treće gustine vibracijske ferkvencije planete Zemlje. A ako ne snizite vibraciju ne možete ni biti rođeni na Zemlji kao jedan od njih, kao Zemljanin. Tako da ste pristali na to. Pristali ste i ugovorili ste Rastavljanje. Malo je reći da su ovakva iskustva traumatična. Ali ovo je jedini način da se izgradi sloj nepoverenja i da se prekine veza sa dušom zvezdane semenke i sa onim što je u njenom srcu uvek važilo : da je sveljubav, da je sve Jedno, da svi nose iskru božanskog u sebi.

ISKUSTVO MORA BITI TRAUMATIČNO

Dakle, iskustvo po svojoj prirodi mora biti traumatično. Da budete napastvovani od strane drugih. Silovani, mučeni, zlostavljani. Da budete spaljeni na lomači kao veštice. Da budete izloženi ponavljajućim zločinima kao vojnici ili pak kao civili uhvaćeni u ratu. Da budete živi sahranjivani. Da budete odbačeni od strane svog plemena i da umrete od gladi u divljini potpuno sami. Ovakva iskustva u ulogama žrtve predstavljaju prvi deo Rastavljanja. Deo koji zvezdanim semenkama omogućava da poveruju da su drugi ljudi zli, nemoralni, da im se ne može verovati i da nisu dostojni ljubavi. I tada, kada im se vera u druge potpuno slomi, zvezdane semenke će biti spremne da se brane od drugih i bore protiv njih. Da napadnu druge u samoodbrani. I tako, obično to bude u drugim životima, odvojenim od ovih u kojima su žrtve, zvezdane semenke se nađu i na suprotnoj strani, u ulozi žločinca, gde zlostavljaju druge i sprovode okrutnosti nad njima. Koriste svoje prirodne moći i sposobnosti u cilju pravljenja žrtava od ljudi u okviru njihovih zajednica. Navodeći druge da zalutaju zarad zadovoljavanja vlastitog ega. Prave pustoš. Nanose štetu svemu. I do kraja tog života dolaze sa sasvim dovoljno dokaza da poveruju da su i oni sami zli i nisu dostojni ljubavi. I tako je Rastavljanje zaokruženo i zaključeno. To obično traje jedan ili dva života (inkarnacije) ali nekad i malo više. Poenta je da zvezdane semenke nakon toga imaju istu dualnu svest kao i svi ostali koji nastanjuju planetu Zemlju u njenoj trećoj gustini. Tada su spremni za sledeću fazu.

Pročitaj  Očekivanja i pripadajuće zamke – Sinergija Duha, Uma i Tijela

(DEO TREĆI-ISPRAVKA)

U jednom momentu, u trenutku kada su spremni to da čuju, svaka zvezdana semenka osetiće u svom srcu poziv da se SETI. Da se izdigne iznad traume procesa Rastavljanja u stanje transcendentne svesti koja donosi isceljenje. Istinu o jedinstvu svega. Učenja njihovih drevnih predaka duboko u njima ukorenjena. Vibraciju njihove matične planete. Sve ove stvari, zajedno sa ugovorenim nagoveštajima i podsetnicima (uključujući i ovaj prenos koji sad čitate) pomažu zvezdanim semenkama da aktivno započnu svoje lično lečenje. I tako započinje Ispravka. To je spor i strpljiv posao. Nema prečica i nema brzinskih popravki. Ali ono što ću reći je da je srž samog procesa ljubav prema sebi. Ljubav prema sebi koja će zvezdanim semenkama pomoći da pronađu povezanost sa svojim srcem ponovo. Da posegnu izvan slojeva povreda nastalih u toku Rastavljanja do svojih najdubljih i najstarijih saznanja. Pogrešiću ako ne naglasim da je ovaj proces i izuzetno komplikovan i izuzetno težak. Isceliti sebe na mestu takve konfuzije kakva je dualna subrealnost je daleko od lakog. Pronaći vezu sa svojim srcem u okruženju takve psihičke buke je zadatak mamutskih razmera. Ali ni jednoj zvezdanoj semenki nikad nije ni obećano da će biti lako. Čak naprotiv. To je izazov dostojan najhrabrijih duša. I čak ti najhrabriji bivaju testirani do svojih granica. I najmudriji i oni koji su duhovno najviše povezani mogu zalutati na ovom mestu. Ponekad, lutaju tako kroz desetine, stotine pa i hiljade života u stanju duboke amnezije i duhovne žalosti dok ne dođu u stanje da im se može pomoći da se sete. Dešava se. No, bilo kako bilo, svi oni koji ostanu na kursu se na kraju probude, iscele sebe na prethodni vibracijski nivo i vrate se kući.

DEO ČETVRTI-DAVANJE DARA

Pre nego što uopšte počnemo da pričamo o Povratku, moramo se dotaći takozvanog Davanja Dara. Vidite, izlečenje sebe je već samo po sebi čudesan dar. Kada to učinite, vi postavljate put u svesnosti i drugima je tada lakše da taj put slede. Izlečivši sebe vi isceljujete i druge, a da ništa niste ni pokušali. I kao što sam to u prethodnim izlaganjima pomenuo, mnogi od vas će po difoltu ponuditi mnogobrojne prekrasne darove pune ljubavi onima koji nastanjuju njihovu realnost, samo zato jer ste takvi kakvi jeste, ljubazni. Dakle, tako, kad se izlečite, kad budete spremni da se vratite kući, moćićete slobodno da tvrdite da ste već Zemlji i njenim stanovnicima dali svoj najveći dar. Ali mnogima od vas ovo neće biti dovoljno. Mnogi od vas će preći prag, odlazeći iz tog života i onda, ubrzo nakon toga zatećiće sebe kako su vrlo razočarani sobom. Mnogi od vas će reći: „Oh ne, postojalo je nešto veoma važno što sam hteo da uradim, dok sam još bio živ na Zemlji, pa mogao sam to uraditi, bio sam tamo, imao sam sve što mi je bilo potrebno da to uradim i nisam to uradio.“ Neki od vas će ovo toliko snažno osećati da će zamoliti da se vrate u inkarnaciju. Neki će se vratiti u istu inkarnaciju, neki će započeti novu a neki će pak imati alternativno iskustvo kao na primer da „ušetaju“. Ali ne želim sad da se udubljujem u takve detalje, koliko god se oni nekima od vas činili interesantnim. Poenta priče je da vas ja pozivam da postanete svesni ovoga i da sad možete da razmislite o tome. Kad podignete nivo svoje svesti, iscelite sebe, dajte sebi malo vremena tu i tamo i zapitajte se šta bi ste voleli da date ovom svetu, koju poruku želite da mu poručite, koji dar možete ostaviti za sobom, koji će vas učiniti zadovoljnim i kompletnim kada budete odlazili odavde? Kad su ispravka i Davanje Dara ispunjeni, nastupa Povratak.
Jasna Luminus –
Utočište – Sanctuary

Pročitaj  ŠTETNOST GRUPNIH MEDITACIJA Prenosim mali dio teksta od Ivana Antića, koji sam ...
Ostavite vaš komentar
Komentar
Ime
Email