ZVEZDANE SEMENKE SA PLEJADA – UGOVOR koji ste potpisali Prenosim tekst sa gru…

ZVEZDANE SEMENKE SA PLEJADA – UGOVOR koji ste potpisali

Prenosim tekst sa grupe Kosmičko pleme galaktičke federacije, koji je s engleskog na naš jezik prevela Jasmina Kockar kojoj se iskreno zahvaljujem na uloženom trudu jer tekst nije mali, a izuzetno je važan.

Ono na što želim da usmjerite svoju pažnju je da se stavite u obrnutu ulogu od ove koju imate u ovom životu, a koja vas identificira s tim da ste ljudsko biće koje tek doznaje da postoje i druge civilizacije.
Stvar je u tome da ste VI ta "druga civilizacija" i da vaš dom nije Zemlja. Više o tome u ovom i narednim tekstovima – nastavcima koje ću objavljivati jedan za drugim.

POZIV
Postoje 6 sastavnih komponenti ovog ugovora na koje vas, kao zvezdane semenke, treba podsetiti. One su poznate pod sledećim imenima: poziv, rastavljanje, ispravka, davanje dara, povratak i poništenje. Predstaviću svaku od ovih komponenti ponaosob:

*POZIV
Budući da ste zvezdane semenke, vaša samosvesnost potiče iz matrixa planetarne civilzacije sa nekog sasvim drugog mesta u ovoj galaksiji, kao na primer sa Plejada, Arkturusa, Siriusa, Andromede, Oriona i Lire. Nakon uzdizanja svesti u tom dalekom svetu, vi ste duhovno evoluirali, podižući svoj nivo svesti putem mnogobrojnih inkarnacija na planeti sa koje potičete. U nekom momentu vi se smatrate naprednim dušama, spremnim da diplomirate na nivou svesti planete sa koje dolazite i pređete na sledeći, viši nivo svesti.

Tada vam se ponudi poziv, prilika da vratite poklon životu, proporcionalan svemu onome što ste vi primili tokom svih svojih života. I to je takozvani obred prolaska svim onima koji su evoluirali ka putu služenja drugima. Kad primiš, ti treba da i daš za uzvrat, u najmanju ruku onoliko koliko si i primio. Postoji mnogo, mnogo načina kojima možete uzvratiti. Jedan od ovih načina je da se posvetite svom Ugovoru zvezdanih semenki: da pristanete da napustite udobnost i sigurnost porodice vaše duše i doma vašeg duha i da se prihvatite poduhvata da inkarnirate u grupu koja je potpuno drugačija od vaše. Da bi ste to postigli, obavezali ste se da ćete prvo spustiti nivo svoje svesti na vibracijski nivo civilizacije koju ćete posetiti. Na kraju krajeva ne možete biti rođeni u okviru njihove civilizacije ukoliko niste istih karakteristika (iste gustine).

VRATITI PRETHODNO STANJE SVESNOSTI

A onda ste se složili da ćete se probuditi, povratiti na svoje prethodno stanje svesti dok ste još među njima.I to je srž Ugovora zvezdanih semenki: da ćete se samoizlečiti, vratiti sebe na svoje prethodno stanje svesnosti dok živite tamo na toj stranoj planeti, u okviru te strane kulture i civilizacije. U ovom momentu najverovatnije ne možete intuitivno shvatiti koliko ogromno delo vi time činite. Ali vidite, obzirom da je sve JEDNO, ono što činite sebi, vi činite i drugima. Ako prođete taj put samoisceljenja, na toj planeti, vi činite time da i drugima na toj planeti taj put isceljenja bude dostupan. I ne morate o tome ni jednu jedinu reč da kažete nikome nikad. Samo samoisceljenje dok ste u okviru mreže njihove planetarne svesnosti je samo po sebi neverovatan dar njihovoj civilizaciji. E sad, naravno da ste vi po prirodi bića dobrog srca, puni ljubavi i ljubazni. Ako pronađete nešto što je vredno deljenja sa drugima, vi ćete težiti ka tome da to podelite. Ako možete da pomognete, vi ćete sigurno pomoći. To je vaša osnovna karakteristika, obzirom da ste evoluitrali na visokom nivou u društvu koje je orijentisano ka služenju drugima (a ne služenju sebi). Tako da vi nećete samo izlečiti sebe na toj stranoj planeti, već ćete se samim tim zapravo naći u ulozi onoga ko daruje druge. Zvezdane semenke su veliki blagoslov, gde god da odu. A kada ste zaključili proces vraćanja nivoa svoje svesti na svoj prethodni nivo i kada se inkarnacija na toj stranoj planeti privede kraju, onda se možete vratiti kući, porodici svoje duše, gde ćete imati triumfalno i radosno ponovno spajanje sa njima na višem nivou svesti, koji sad imate. I tako dakle, vi ste primili taj takozvani Poziv.

Pročitaj  ZVEZDANE SEMENKE SA PLEJADA- UGOVOR KOJI STE POTPISALI (DEO DRUGI-RASTAVLJANJE...

OVDJE STE NA PLEMENITOM, IAKO TEŠKOM ZADATKU

Živeli ste u okviru svoje porodice duhovne, na svojoj matičnoj planeti. Dosegli ste visoku tačku u svojoj duhovnoj evoluciji. Bili ste spremni da pređete na sledeću fazu svog duhovnog putovanja. I dok ste promatrali svoju Veliku Službu vama je prišao Majstor Povratka. O njima ću vam pričati nešto kasnije. U svakom slučaju, duboko poštovano biće izuzetne mudrosti vam je prišlo i objavilo vam je da ste odabrani. Ako ste voljni. Smatralo se da imate potreban temperament i potrebne napredne veštine adekvatne za savladavanje izazova i borbi koje podrazumeva jedan Ugovor zvezdanih semenki na jednoj od trenutno evoluirajućim planetama u okviru ove galaksije.

Nakon što ste pristali na ovaj plemeniti a težak zadatak, počeo je rigorozan proces treninga i pripreme za njega. Rečeno vam je da mnogobrojne planete u okviru ove galaksije imaju potrebu za zvezdanim semenkama. Planete čiji su planetarni savezi objavili poziv za Ugovore. I tada ste vi odabrali destinaciju za svoju Veliku Službu. U ovom momentu nekako centralni fokus je upravo na planeti Zemlji. Ona je trenutno najpopularnija i najvažnija destinacija za zvezdane semenke sa Plejada. Mnogobrojni su razlozi za to. Jedan od razloga je veoma bliska familijarna povezanost između Plejađana i Ljudi sa Zemlje. Drugi razlog je velika potreba planete Zemlje u ovom momentu. Takođe, ovde je prisutna i činjenica da je ovaj zadatak izuzetno težak i prepun izazova. Zemlja se smatra najtežim od svih zadataka. A Plejađani su po svojoj prirodi izuzetno hrabri. Neko bi rekao čak i tvrdoglavi. Mi smo uvek spremni da damo i predamo sebe najtežim izazovima i podvrgnemo se najvećim teškoćama. Ali, ono što je najvažnije, zašto smo mi ovde u tolikom broju i ono što je od kritično velike važnosti za celu galaksiju jeste da Ljudi sa planete Zemlje uspeju u procesu „in-situ“ uzvišenja koje se trenutno sprovodi. Ovo se nikada pre nije desilo. I ako uspe, neopozivo će promeniti galaktičke međuodnose. Obustaviće, jednom za svagda interplanetarne ratove koji besne od vajkada.

PRE ROĐENJA NA ZEMLJI, PROŠLI STE RIGOROZAN TRENING

Razlog zašto je baš Zemlja presudna u svemu ovome je veoma kompleksan, pokušaću da objasnim to što je jednostavnije moguće, nešto kasnije. Ono što hoću u ovom momentu da razumete jeste da je ovo zaista presudna misija od neizrecive galaktičke važnosti! Ne mogu ni da zamislim bitniji i veći zadatak od ovog Ugovora zvezdanih semenki koji imate na planeti Zemlji u baš ovom momentu. Toliko mnogo, mnogo Plejađana, koji pružaju svoj Veliki Dar je sada prisutno. Oni koji su pod Ugovorom, pre nego što su došli ovde proveli su neko vreme pod tutorstvom gore pomenutih Majstora Povratka. To su bića koja su svoj Ugovor zvezdanih semenki već završila, uzašla na viši nivo svesti na svojoj odabranoj planeti i vratila se da predaju ono što znaju. Pripremali su vas, učili i trenirali najugledniji Majstori Povratka, oni koji su se vratili sa svoje obavljene dužnosti na planeti Zemlji. Oni su vam rekli šta da očekujete. Upozorili su vas na velike poteškoće vezane za ovaj posao.

Pročitaj  Kako ostati pozitivan? – Sinergija Duha, Uma i Tijela

Uputili vas da postoji rizik da se potpuno izgubite u toj realnosti u trajanju od nekoliko života. Predočili šok u prelasku sa kulture harmonije na Plejadama na oštru i agresivnu kulturu na planeti Zemlji. Ukazali na psihičku buku na planeti Zemlji koja vas može dovesti do ivice ludila i potpuno onesposobiti vaše urođene duhovne sposobnosti. Zatim na izazov da ćete znati da ste potpuno drugačiji od ljudi na toj planeti a da nemate pojma zašto i da se uopšte ne sećate svoje misije. Mnogi od vas će osećati neverovatnu bol zbog izolacije koja se javlja kao rezultat toga što ste inkarnirali potpuno sami u moru stranaca. Pa bol koju ćete osećati jer će vas uvek smatrati čudnim, nenormalnim i čak omalovažavanim što jednostavno govorite i radite po onome što je za vas dobro i što je vaša istina. Sve ovo i još mnogo toga bilo je pomenuto u vašem brifingu. A takođe su vam predočena neverovatna čuda planete Zemlje. Vanparalelne prirodne lepote i raznolikost, na primer. I tako, propisno pripremljeni, vi kao zvezdana semenka pod Ugovorom otišli bi ste da započnete svoju Veliku Službu.
Jasna Luminus –
Utočište – Sanctuary

Ostavite vaš komentar
Komentar
Ime
Email